Żegluga/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Kiedy zamierzasz transportować duże ilości na duże odległości, bądź przemysł jest zlokalizowany na wybrzeżu(np.Rafineria), można wykorzystać możliwości transportu wodnego, nawet jeśli jest on wolny to warto.

Contents

Narzędzia dla transportu wodnego

Zaczynamy od zapoznania się z oknem transportu wodnego,wybieramy ikonę doku Dock build button.png z górnego menu menu bar

The Docks Construction Toolbar

Funkcje narzędzi z okna transportu wodnego( patrząc od lewej):

Budowa doku

Doki można budować tylko na wybrzeżu. (Mogą być na poziomie morza, lub w części na lądzie.)

Building Docks 1.png
Building Docks 2.png

Budowa akweduktu

Aqueduct

Akwedukty mogą posłużyć za wodne mosty dla statków korzystających z kanałów. Oczywistym jest że akwedukt nie może się kończyć na lądzie jak most drogowy czy kolejowy. Po obu stronach akweduktu musi być kanał.

Zakup statków

Aby zakupić nowy statek należy najpierw postawić dok konstrukcyjny. Klikając na niego otwiera się okno, w którym wybieramy przycisk zbuduj nowy statek.Pojawi się okno w którym dokonujemy wyboru jednostki. Wybieramy statek który nas interesuje i przyciskamy przycisk kup pojazd. Po zakupie statku powinno wyskoczyć okno zarządzanie nowo zakupioną jednostką, w której możemy ustawić kurs jednostki. Po ustaleniu kursu włączamy przycisk stop i jednostka rozpoczyna żeglugę.

Zarządzanie statkiem

Aby twoje statki dobrze prosperowały, twój dok musi być blisko, np. an oil refinery, so that oil can be offloaded directly. If the landscape prevents you from doing this, you can build a transfer station where the oil will be loaded off the ships and transported further, e.g., by trains. In that case, you must build a train station next to a dock (or use CTRL button to join stations) so they share a station sign, and use 'transfer' orders for the ships that deliver oil to the transfer station. Trains can then retrieve the oil to take it to a refinery.

Note that you should use 'transfer' orders only at intermediate stations, never at the final destination, or the cargo will only sit around at the station and you won't be paid for it.

Personal tools