Compra de trens/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Instruccions a fons

Tutorial sobre compra, venda i modificació de trens. Ací podràs aprendre com comprar (comprar o construir), vendre (eliminar) i modificar els trens (canviant locomotores i vagons).

Contents

Com comprar trens?

Els trens es poden comprar a les cotxeres de trens (els trens després començaran des de les cotxeres on els comprà).

 1. En primer lloc faça clic en les cotxeres (consulte Construcció de cotxeres per a més detalls sobre com construir-les).
  Faça clic en les cotxeres
 2. S’obrirà la finestra Cotxeres de tren. Aquesta finestra mostra tots els trens que estan estacionats en aquestes cotxeres. Faça clic en Nous Vehicles. Una nova finestra s’obrirà.
  Seleccione Nous Vehicles en la finestra Cotxeres
La finestra Nous trens mostra totes les locomotores i vagons de càrrega que es poden comprar. Trie la locomotora que vullga construir fent clic sobre ella (també apareixerà una descripció d’aqueixa locomotora). Quan estiga satisfet de la seua elecció, faça clic en el botó Comprar vehicle.
Comprar una locomotora
S’obrirà una nova finestra: és la finestra del seu tren, que mostra on està (de moment a les cotxeres). Més endavant podrà donar ordres al seu tren a través d’aquesta finestra. Si la tanca, pot reobrir-la fàcilment fent clic en el tren en el depòsit.
Ara pot veure la locomotora del seu tren a la finestra cotxeres de tren.
La locomotora acabada de comprar a les cotxeres
 1. Ara pot triar els vagons que desitja comprar, seleccionant-los de la mateixa manera que va fer amb la locomotora i pressionant Comprar Vehicle el nombre de vegades desitjat: per exemple polse 7 vegades per a comprar 7 vagons. Si només hi ha un tren en la depòsit, els vagons se li uneixen de forma automàtica. Es poden afegir diferents tipus de vagons a un mateix tren (per exemple, 5 vagons per gra i 3 vagons per bestiar).
  Comprar vagons
 2. Ara ja pot veure el seu nou tren amb vagons a la finestra de cotxeres de tren.
  El tren acabat de comprar a les cotxeres

Consells per a comprar trens

Cada locomotora i vagó ocupa mitja casella del joc. Així que un tren de 8 parts (1 locomotora i 7 vagons) ocupa 4 caselles del joc.

un tren de 8 parts ocupant 4 caselles

Tinga en compte que les locomotores amb 2 unitats compten com 2 parts i no com una!

Recorde que un tren massa llarg per a cabre a una estació necessitarà molt més temps per a carregar i descarregar. Així que assegure’s de construir-ne estacions de tren prou llargues.

Pot posar més d’una locomotora si després de la compra de la primera, a continuació compra una segona locomotora i l’arrossega sobre el tren construït prèviament. Açò és molt útil si té la aceleració realista activada. Permet que el tren per a pujar els tossals més ràpidament i també accelerar més ràpid. Açò passa amb la majoria dels trens molt llargs (de 10 vagons o més) que d’una altra manera mai podrien arribar a la seua màxima velocitat.

Si juga amb l’extensió gràfica de locomotores i vagons NewGRF, poden haver-hi locomotores i vagons més llargs o més curts que mitja casella del joc. En aquest cas, en la finestra per a la compra de trens Nous vehicles es mostrarà la longitud del vehicle en una mesura equivalent a mitja casella. Sabent açò només ha de dividir la xifra que apareix per dos, per a poder calcular com de llargues han de ser les estacions que necessitarà.

Com vendre (suprimir) trens?

Pot vendre un sol vagó/locomotora, uns quants vagons/locomotores, un tren sencer, o tots els trens del depòsit al mateix temps.

 • Per a vendre un vagó/locomotora de tren n’hi ha prou amb fer clicoarrossegar en aqueixa unitat i soltar-la sobre el primer botó (Vendre vehicle) de la finestra Cotxeres de tren.
  Exemple de venda d’un vagó: arrossegar i soltar sobre el botó
 • També pot vendre diverses unitats, un vagó/locomotora i totes les altres unitats connectades a la dreta del mateix, de dues formes possibles:
  1. Fent clicoarrossegar en aqueixa unitat i soltant sobre el segon botó (Vendre tren) de la finestra Depósito de tren;
  2. O mantenint polsada la tecla Ctrl quan ven la unitat (amb clicoarrossegar sobre el primer botó Vendre vehicle)
 • Aquesta és la forma de eliminar un tren sencer: arrossegant la locomotora sobre el segon botó Vendre tren sencer.
  Venda de diverses unitats: els 3 últims vagons
 • Finalment, fent clic en el tercer botó (Vendre tots els trens de les cotxeres), li preguntaran si vol vendre tots els trens de les cotxeres.
  Venent tots els trens de les cotxeres

Com moure unitats (vagons o locomotores)?

Pots moure els vagons i les locomotores amb un simple clicoarrossegar:

Els vagons es poden moure:

 • des d’una posició a una altra en un mateix tren;
 • des d’un tren a un altre.

Les locomotores es poden moure:

 • d’un tren a un altre tren on s’usarà com a locomotora addicional;
 • des d’un tren amb diverses locomotores a un espai buit en la llista del depòsit per a ser utilitzat com una màquina de tren per separat.

Polsant CTRL mentres arrossega una unitat mourà també tots els vagons situats a la seua dreta. De manera que, arrossegant el primer vagó (el que segueix a la locomotora) d’un tren a un altre mentres polsa CTRL, mourà tots els vagons al segon tren.

Veja també Trens multitracció, Vendre un tren senser

Personal tools