Editor d'escenaris/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


L'editor d'escenaris d'OpenTTD és una eina que et permet crear els teus propis escenaris d'OpenTTD. Es poden editar i crear escenaris en els quatre climes. Permet entre d'altres funcions la generació aleatòria de terreny, de les poblacions o de les indústries, permetent-ne crear escenaris ràpidament i amb relativa facilitat.

Un escenari generat es pot editar després i afegir-li o modificar-li les ciutats, indústries, carreteres i vies fluvials o també es pot terraformar. Com que no hi ha empreses disponibles a l'Editor d'escenaris, no se poden construir coses que només poden crear les empreses, com poden ser els ferrocarrils o els aeroports.

És possible expandir les ciutats a la major grandària possible. L'editor d'escenaris es pot iniciar directament amb l'opció -e.

Història

L'editor d'escenaris no era present a l'original Transport Tycoon de 1994, es va introduir amb el paquet d'expansió World Editor. Es va quedar en TTD, i per tant en OpenTTD existeix des del principi, i des de llavors s'ha sotmès a moltes actualitzacions.

Veja també

Personal tools