Encreuaments/Ca

From OpenTTD
(Redirected from Encreauments/Ca)
Jump to: navigation, search
Paper-plus.png

Aquest article o secció necessita ampliar-se.

  • Podeu trobar més informació sobre què és necessari ampliar exactament a la pàgina de discussió d'aquest article.
  • Recorde utilitzar el manual d'estil
  • Lleve aquesta plantilla quan s'hagi ampliat l'article.


Encreuaments de ferrocarril
Criteris sobre encreuaments

Encreuaments de 3 eixides

Bàsic de 3 eixides
Accés lateral
Mig trèvol
Mig espagueti
Compacte 3 eixides
Compacte 3 eixides i ramal
Definitiu de 3 eixides
Mig transmutat
Trenal

Encreuaments de 4 eixides

Bàsic de 4 eixides
Rotonda
Trèvol
Espagueti
Estrela
Estrela complexa
Estrela amb ramals
Damunt i sota
Coixinet
Alta velocitat damunt i sota
Rotonda presenyalitzada
Rotonda avançada
Rotonda amb preferència
Rotonda millorada
Transmutada
Estreta i allargada
Alta velocitat
Blau profund (Deepblue2k8)

Encreuaments enormes

Doble trèvol
Doble coixinet
Ramals dobles
Ramals quàdruples
Estrela de 8 eixides

Altres encreuamentes

Cotxeres amb preferència
Túnels dobles
Tornada en U
Distribuidor
Accés amb preferència

Dissenys de vies

Triple axial amb 4 eixides
Triple axial amb 4 eixides-2
Mini triple axial
Pujol alt

Encreuaments inútils

Creuat
Tres quarts
3 eixides i 4 vies


Els encreuaments es formen en qualsevol punt on una via s’uneix (o es bifurca) o s’encreua amb una altra via. En OpenTTD, totes les referències als encreuaments es fan quasi sempre referint-se al transport ferroviari, ja que en els altres mitjans de transport, o bé no els necessiten o la seua construcció no té importància per al joc.

En quasi tots els casos, són necessàries senyals per a evitar que els trens s’estavellen. Els encreuaments poden variar des de molt simples fins molt complexos, en funció del nombre de desviacions, la direcció en què els trens circulen i el nombre de trens que espera que els utilitzen en cada moment.

Consells sobre la construcció d’encreuaments

  • Les revoltes tancades (de 90°) redueixen significativament la velocitat dels trens. Use millor dos segments de 45 graus.
Corner90ko.png Corner45ok.png
  • Les revoltes en forma de S no retarden els trens.
  • Les pujades redueixen la velocitat dels trens en gran manera, a menys que estiga usant el pegat d'acceleració realista. Evite les rampes en les vies més importants de l’encreuament.
  • Els ponts de menys de quatre caselles de llargària (de principi a fi) redueixen encara més el límit de velocitat. Per a evitar-ho, faça els ponts com a mínim de 4 caselles de llargària.
  • Els túnels no tenen límit de velocitat.
  • Els embossos són més freqüents en els encreuaments que ajunten unes quantes vies abans de l’eixida. Tracte que s’ajunten després de les eixides (o siga, situe els senyals en què es aturen els trens abans dels encreuaments, use senyals de camí o senyals d’entrada, consulte l’article sobre senyals).
  • Els trens que han d’esperar que passe un altre tren abans accedir a la línia principal poden causar embossos. Tracte de fer eixides més llargues que els seus trens.

Veja també

Personal tools