Křížení/Cs

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Křížení jsou většinou budovány v místech, kde je potřeba trať připojit k další nebo jíné [hlavní]. V OpenTTD většinou tyto křižovatky odkazují na různě mísící se tzv. uzle, protože ostatní metody dopravy jsou přiliš jednoduché, dalo by se řict i "primitivní".

Prakticky ve všech případech jsou potřeba na trati návěstidla, aby nedocházelo ke zbytečným haváriím. Křižovatky mohou být různě veliké, náročné a komplikované, záleží jen na podmínkách, kde chcete stavit a na finančnich prostředcích.

Rozvržení neobsahuje žádné spojení nebo plivání po trati.

Tipy pro výstavbu křížovatek

  • Ostré zatáčky velmi hodně zpomaluje vlaky. Doporučuji nestavět a navíc na některých serverech může být projíždění ostrých zatáček zakázané.
Corner90ko.png Corner45ok.png
  • Tzv. výhybky nikdy nemohou zpomalit vlak.
  • Stoupání může taky zpomalit vlak. Záleží na nastavení a hmotnosti nákladu, který veze.
  • Mosty, které sou menší než 4pole (čtverečky, ang. tiles) taky velmi ovlivňují rychlost. Pozor na to.
  • Tunely nemají žádné rychlostní omezení.

Viz také

Personal tools