Leesmij.txt/Nl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


De meest recent versie van de readme (in het Engels) is beschikbaar op https://github.com/OpenTTD/OpenTTD/blob/master/README.md

OpenTTD LEESMIJ
Laatst bijgewerkt: 2011-08-14
Versie:      1.1.2
------------------------------------------------------------------------


Inhoudsopgave
-------------
1.0) Over
2.0) Contacteren
 * 2.1) Fouten rapporteren
 * 2.2) Desyncs rapporteren
3.0) Ondersteunde Besturingssystemen
4.0) Installeren en draaien van OpenTTD
 * 4.1) (Benodigde) 3de partij bestanden
  * 4.1.1) Vrije graphics en geluidsbestanden
  * 4.1.2) Originele Transport Tycoon Deluxe graphics en geluidsbestanden
  * 4.1.3) Originele Transport Tycoon Deluxe muziek
  * 4.1.4) AIs
 * 4.2) OpenTTD mappen
 * 4.3) Portable Installaties (Externe Media)
5.0) OpenTTD features
 * 5.1) Registreren van potentieel gevaarlijke acties
6.0) Configuratiebestand
7.0) Compileren
 * 7.1) Benodigde/optionele bibliotheken
 * 7.2) Ondersteunde compilers
8.0) Vertaling
 * 8.1) Vertaling
 * 8.2) Testen
9.0) Probleemoplossing
X.X) Credits


1.0) Over
---- ----
OpenTTD is een transport simulatiespel gebaseerd op het populaire
Transport Tycoon Deluxe spel, geschreven door Chris Sawyer.
OpenTTD probeert het originele spel zo dicht mogelijk na te
bootsen terwijl het ook uitgebreid wordt met nieuwe mogelijkheden.

OpenTTD wordt verspreid onder de GNU General Public Licentie versie 2.0.
Voor meer informatie, zie het bestand 'COPYING'.

2.0) Contacteren
---- -----------
De makkelijkste manier om contact te zoeken met het OpenTTD team is een bug te
rapporteren of commentaar te posten in één van de fora. Je kan ook op IRC
terecht (in het Engels) op #openttd op irc.oftc.net.

De OpenTTD homepage is http://www.openttd.org/.

Je kan ook op de OpenTTD fora terecht op http://forum.openttd.org/


2.1) Fouten rapporteren
---- ------------------
Kijk eerst na of de fout al gekend is. Je kan dit nakijken door het overlopen
van het bestand met de naam 'known-bugs.txt', die meegeleverd wordt met
OpenTTD net zoals deze leesmij.

Om fouten bij te kunnen houden maken we gebruik van een bugtracker met de naam
Flyspray. Deze tracker kan bereikt worden via http://bugs.openttd.org/. Kijk
vooraleer je fouten meld eerst na of de fout al gekend is.
Het bestand 'known-bugs.txt' kan achterlopen met feiten, omdat je alleen de
gekende fouten leest voor de distributie van deze versie. Kijk ook de
recent gesloten 'bugs' eens na.

Als je er zeker van bent dat de bug nog niet gerapporteerd is, dan:
 * Zorg je ervoor dat je de meest recente versie draait (zoals de huidige
  stabiele versie of de laatste nachtelijke bouw) en daar de bug in kunt
  aantonen;
 * Weet je zeker dat je geen niet-officiële versie draait, zoals een patch 
  pack. Als je wel een patch pack draait, dan mag je bug-rapport naar het 
  forumdraadje voor dat patch pack;
 * Maak 'm reproduceerbaar voor de ontwikkelaars. M.a.w. creëer een savegame
  waarin je het probleem reproduceert zodra het geladen wordt. De geproduceerde
  crash.dmp, crash.sav, crash.log en de screenshot zijn zeer nuttig.
 * Controleer of de bug al in Flyspray gemeld is, inclusief de bugs die kort
  geleden gesloten zijn. Het kan zijn dat de bug al opgelost is.

Na dat je deze stappen hebt voltooid hebt mag je de bug rapporteren. Vergeet
tijdens het rapporteren ook niet de volgende informatie toe te voegen:
 * OpenTTD versie (Test AUB de laatste SVN/nightly build)
 * Details over de fout, inclusief de stappen die nodig zijn om de bug te
  reproduceren.
 * Platform (Win32, Linux, FreeBSD, ...) en compiler als je OpenTTD zelf
  gecompileerd hebt.
 * Voeg een bewaarde versie toe van het spel *en* een screenshot indien mogelijk
 * Als de fout alleen in recente versies optreed, vermeld dan de laatste versie
  zonder de fout en de eerste met de de fout. Hierdoor kunnen we fouten sneller
  oplossen aan de hand van de gemaakte veranderingen in de broncode.
 * Voeg de bestanden crash.dmp, crash.log en crash.sav toe. Deze bestanden
  bevinden zich op dezelfde locatie als waar je openttd.cfg zit.
  De crashhandler zal deze locatie ook zelf vermelden.

2.2) Desyncs rapporteren
---- -------------------
Desyncs zijn lastig te reproduceren, gelukkig heeft OpenTTD de mogelijkheid om
alle acties bij te houden, zodat we het hele spel achteraf kunnen herspelen,
in poging desync beter te kunnen achterhalen. Je moet wel eerst die
mogelijkheid activeren. Er worden automatische savegames gemaakt in de map
'save/autosave', die op zijn beurt in de OpenTTD map zit. Er wordt daarnaast
ook een logbestand aangemaakt onder de naam 'commands-out.log' waar alle
uitgevoerde commando's in worden weggeschreven.

Om het debuggen aan te schakelen moet je eerst het debugniveau voor 'desync'
verhogen tot tenminste 1. Dit doe je door Openttd op te starten met de vlag
'-d desync<niveau>' als parameter, of door 'debug_level desync=<niveau>' te
typen in OpenTTD's ingebouwde console.
De desync debugniveaus zijn:
 0: niets.
 1: dumpen van commando's in 'commands-out.log'.
 2: zelfde als 1 plus cachecontrole van voertuigen en het dumpen van hun inhoud.
 3: zelfde als 2 plus maandelijkse saves in autosave.
 4 en hoger: zelfde als 3

Tijdens het herstarten zal OpenTTD het bestand 'commands-out.log' overschrijven.
OpenTTD zal de savegames (dump_cmds_*.sav) die gemaakt zijn door het desync
debug systeem niet verwijderen, dus je zal ze regelmatig zelf
handmatig moeten verwijderen!

De benaming van de desync savegames gaat als volgt:
dmp_cmds_XXXXXXXX_YYYYYYYY.sav, waar de XXXXXXXX een hexadecimale presentatie
is van de gegenereerde zaad van het spel en YYYYYYYY de hexadecimale
presentatie van de datum van het spel. Hierdoor worden savegames gesorteerd op
spel en datum wat het vinden van de juiste savegame vergemakkelijkt.

Wanneer een desync gebeurt is met de desync debugger aan, dien je een bug te
rapporteren met volgende bestanden:
 - commands-out.log dat de informatie bevat van alle uitgevoerde commando's
 - De laatst bewaarde savegame (zoek naar de eerste lijn die begint met
  'save: dmp_cmds_' in commands-out.log). We gebruiken deze savegame om na te
  gaan of we makkelijk de desync kunnen reproduceren. Anders hebben we
  volgende bestanden nodig...
 - De eerste savegame (zoek naar de eerste lijn dat begint met 'save' waar de
  eerste deel tot aan de underscore '_' hetzelfde is). We hebben deze savegame
  nodig om de bug te kunnen reproduceren wanneer de laatste savegame niet oud
  genoeg is. Als je een scenario of een savegame gebruikte, voeg deze ook toe.
 - Optioneel kan je de savegames meeleveren van rond 50%, 75%, 85%, 90% en 95%
  van de spelvorderingen. We gebruiken deze savegames om het reproduceren van
  de desync te versnellen, maar we zouden de fout kunnen reproduceren op basis
  van de savegame en command-out.log.
 - In geval dat je NewGRFs gebruikte, dien je deze ook mee te geven, tenzij we
  deze bestanden makkelijk kunnen terugvinden via bananas of wanneer ze
  deel uitmaken van het OpenTTDCoop pack.

Verwijder NIET de dmp_cmds savegames waar je desyncs heb gerapporteerd hebt,
totdat de desync gefixt is; als je ons per ongeluk de verkeerde savegames hebt
verzonden, kunnen we de desync niet reproduceren en zijn we niet in staat de
fout op te lossen.

3.0) Ondersteunde besturingssystemen
---- -------------------------------

OpenTTD is geport naar verschillende platformen en besturingssystemen. Het zou
niet zo moeilijk moeten zijn het te porten naar een nieuw systeem. De huidige
werkende platformen zijn:

 BeOS         - SDL of Allegro
 DOS         - Allegro
 FreeBSD       - SDL
 Linux        - SDL of Allegro
 MacOS X (universal) - Cocoa video en geluidsdrivers
 MorphOS       - SDL
 OpenBSD       - SDL
 OS/2         - SDL
 Windows       - Win32 GDI (sneller) of SDL of Allegro


4.0) OpenTTD installeren en uitvoeren
---- --------------------------------

De installatie van OpenTTD is redelijk simpel. Je kan kiezen tussen het
downloaden van een archief dat je uitpakt in een map naar keuze, of het
downloaden van een installer die OpenTTD automatisch zal installeren in de
map naar keuze.

OpenTTD zoekt op meerdere locaties voor het vinden van de vereiste
databestanden (zoals beschreven in sectie 4.2). Het installeren van gelijk
welke bestanden van derde partij in een gedeelde locatie heeft het voordeel
dat je deze stap slechts één keer moet uitvoeren, tegenover het kopiëren van
bestanden naar iedere OpenTTD installatie op je computer.
Savegames, screenshots, enz. worden bewaard op de locatie relatief aan je
configuratiebestand (openttd.cfg) dat je momenteel gebruikt. Dit betekend dat
als je een configuratiebestand hebt in een gedeelde map, de savegames in
diezelfde map save/ zal terechtkomen, naast het openttd.cfg bestand.
Als je savegames en screenshots wil bewaren waar je OpenTTD
uitvoeringsbestanden zijn geïnstalleerd, kopieer je gewoon het
configuratiebestand naar die locatie. Echter, als je je configuratiebestand
dan achteraf verwijderd, zal OpenTTD nog steeds diezelfde map gebruiken van
waar je je configuratiebestand had verwijderd (zie de notities in sectie 4.2).

OpenTTD wordt geleverd zonder AIs, dus als je met AIs wilt spelen zal je deze
moeten downloaden. De gemakkelijkste manier is via de "Online inhoud zoeken"
knop in het hoofdmenu.
Je kan een paar AIs selecteren waarvan je denkt dat die bij jouw manier van
spelen passen. Een andere manier is om ze manueel te downloaden van het forum
maar dan moet je je er van vergewissen dat je ook de benodigde AI bibliotheken
installeert; deze worden automatisch geïnstalleerd als je de AIs download via
de "Online inhoud zoeken". Als je geen AIs hebt maar OpenTTD geconfigureerd
hebt om te starten met AIs dan zal er een boodschap getoond worden dat de
"Dummy" AI is gestart.

4.1) (Benodigde) 3de partij bestanden
---- --------------------------------

Alvorens OpenTTD te draaien, moet je de databestanden van het spel in de map
data/ plaatsen die zich in verschillende mappen kunnen bevinden. Welke mappen
dat zijn, zie je in sectie 4.2.

Voor OpenTTD heb je enkele 3de partij bestanden nodig. Hiervoor heb je de
keuze uit de Originele Transport Tycoon Deluxe bestanden of hun vrij
beschikbare tegenhangers.

Kopieer GEEN bestanden die geleverd worden met OpenTTD in "gedeelde" mappen
(meer uitleg in de volgende secties) omdat je vroeg of laat grafische
problemen krijgt hierdoor wanneer je andere versies gebruikt van het spel.

4.1.1) Vrije graphics en geluidsbestanden
------ ------------------------------------
De vrije data bestanden, onderverdeeld in OpenGFX voor graphics, OpenSFX voor
geluiden en OpenMSX voor muziek kan je vinden op:
 - http://www.openttd.org/download-opengfx voor OpenGFX
 - http://www.openttd.org/download-opensfx voor OpenSFX
 - http://www.openttd.org/download-openmsx voor OpenMSX
AUB volg de leesmij.txt (readme) van deze bestanden voor de installatie procedure.
De Windows installer kan deze optioneel downloaden en installeren.

4.1.2) Originele Transport Tycoon Deluxe graphics en geluidsbestanden
------ ----------------------------------------------------------------
Als je met de originele Transport Tycoon Deluxe data bestanden wil spelen moet
je de databestanden van de CD-ROM kopiëren naar de map data/. Het maakt geen
verschil of je de DOS of Windows versie van Transport Tycoon Deluxe gebruikt.
De Windows installer kan deze bestanden optioneel kopiëren.
OpenTTD heeft de volgende bestanden nodig:

 - sample.cat
 - trg1r.grf of TRG1.GRF
 - trgcr.grf of TRGC.GRF
 - trghr.grf of TRGH.GRF
 - trgir.grf of TRGI.GRF
 - trgtr.grf of TRGT.GRF

4.1.3) Originele Transport Tycoon Deluxe muziek
------ ----------------------------------------
Als je de originele Transport Tycoon Deluxe muziek wilt, kopieer de gm/ map
van de Windows versie van Transport Tycoon Deluxe naar je OpenTTD map (niet je
data map - ook uitgelegd in de volgende secties). De muziek van de DOS versie
en de originele Transport Tycoon werken niet.

4.1.4) AIs
------ ---

Als je AIs wil gebruiken, gebruik dan de in-game inhoud downloader. Indien je
deze niet kan gebruiken of je wil een AI installeren die niet beschikbaar is
gemaakt via het inhoud download systeem, download dan het "tar" archief en
plaats dit in de map ai/. Indien de AI een bibliotheek nodig heeft zal je deze
ook moeten downloaden, plaats deze in de map ai/library. Alle AIs die
beschikbaar zijn gemaakt via het online inhoud systeem kan je vinden op
http://noai.openttd.org/downloads/
De AIs en bibliotheken kan je in de vorm van .tar.gz archieven vinden. OpenTTD
kan in tar archieven lezen maar pakt geen .tar.gz bestanden zelf uit. Om er
achter te komen welke bibliotheken een AI nodig heeft zal je deze moeten
opstarten en op een foutmelding wachten. Deze foutmelding ziet er zo uit:
"couldn't find library 'lib-name'". Download die bibliotheek (lib-name) en
probeer nogmaals.

4.2) OpenTTD mappen
---- --------------

OpenTTD gebruikt zijn eigen map voor het opslaan van benodigde 3de partij
bestanden (zoals beschreven in sectie 4.1) alsook andere optionele extensies
(NewGRF, AIs, hoogtekaarten, scenarios). Zie verderop voor de specifieke locaties.

OpenTTD's hoofdmap kan teruggevonden worden op teruggevonden worden op
verschillende locaties, afhankelijk van het besturingssysteem:

	1. De huidige werkende map (van waar je OpenTTD hebt gestart)
		Voor niet-Windows draaiende systemen: OpenTTD zal niet naar bestanden
		zoeken in deze map wanneer het je persoonlijke map is i.e. "~/", of
		wanneer het de root map is, i.e. "/".
	2. Je persoonlijke map
		Windows: C:\My Documents (95, 98, ME)
		     C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD (2000, XP)
		     C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD (Vista, 7)
		Mac OSX: ~/Documents/OpenTTD
		Linux:  ~/.openttd
	3. De gedeelde map
		Windows: C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\OpenTTD (2000, XP)
		     C:\Users\Public\Documents\OpenTTD (Vista, 7)
		Mac OSX: /Library/Application Support/OpenTTD
		Linux:  not available
	4. De map waar het OpenTTD uitvoeringsbestand is
		Windows: C:\Program Files\OpenTTD
		Linux:  /usr/games
	5. De installatie map (alleen Linux)
		Linux:  /usr/share/games/openttd
	6. De applicatie bundel (alleen Mac OSX)
		Dit bevat de OpenTTD bestanden (grf+lng) en het werkt zolang als deze
		niet worden veranderd.

De gegevens en/of extenties komen terecht in submappen in de OpenTTD map:
 Configuratiebestand:  (geen submap)
 Screenshots:      (geen submap)
 Basis Graphics:     data          (of in een submap erin)
 Geluidsset:       data          (of in een submap erin)
 NewGRFs:        data          (of in een submap erin)
 32bpp Sets:       data          (of in een submap erin)
 Music Sets:       gm           (of in een submap erin)
 AIs:          ai           (of in een submap erin)
 AI Bibliotheken:    ai/libraries      (of in een submap erin)
 Savegames:       save
 Automatische Savegames: save/autosave
 Scenarios:       scenario

Opmerkingen:
	- Linux in de bovenstaande lijst is .deb, maar de meeste mappen zouden
	 vergelijkbaar moeten zijn voor andere installatie methodes.
	- De bovenstaande volgorde is ook gebruikt voor NewGRFs en openttd.cfg.
	- Indien openttd.cfg niet gevonden wordt, dan zal het aangemaakt worden in
	 de 2, 4, 1, 3, 5 volgorde.
	- Opgeslagen spellen zullen relatief aan het configuratie bestand worden
	 aangemaakt enkel als er geen save/ map is in mappen met een hogere
	 prioriteit dan waar het configuratie bestand is geplaatst, maar
	 automatisch opgeslagen spellen en screenshots zullen altijd relatief aan
	 het configuratie bestand worden aangemaakt.

De geprefereerde setup:
Plaats 3de partij bestanden in de gedeelde map (of in je persoonlijke map als
je geen toestemming hebt om in de gedeelde map te schrijven) en plaats het
configuratie bestand (openttd.cfg) in je persoonlijke map (waar OpenTTD dan
ook je opgeslagen spellen en screenshots zal plaatsen).

4.3) Portable installaties (Externe Media)
---- -------------------------------------

Je kunt OpenTTD op een extern medium zetten zodat je het altijd bij je hebt,
zoals een USB stick, een USB harddisk, etc.
Creëer een map waarin je het spel opslaat (b.v. OpenTTD/).
Kopieer het uitvoerbare bestand (OpenTTD.exe, OpenTTD.app, openttd, etc), 
data/ en je openttd.cfg naar deze map.
Als je de uitvoerbare bestanden voor verschillende besturingssystemen in 
deze map zet, dan kun je het spel op bijna elke computer spelen waar je het 
externe medium op aansluit.
Zoals altijd kunnen extra grf bestanden in de data/ map geplaatst worden (zie 
paragraaf 4.1 voor meer details).


5.0) OpenTTD features
---- ----------------

OpenTTD heeft een heleboel functies die verder gaan dan de originele Transport
Tycoon Deluxe emulatie. Helaas is er momenteel geen volledige lijst van
functies, maar er is een basislijst van functies op het web, en een aantal
optionele functies kunnen ingesteld worden in het dialoogvenster Geavanceerde
instellingen. Er zijn ook wat kenmerken van TTDPatch geïmplementeerd
(http://www.ttdpatch.net/).

Een aantal belangrijke niet-standaard besturingselementen:

* Ctrl wijzigt veel opdrachten en maakt ze krachtiger. Als je bijvoorbeeld
 Ctrl-klik op signalen gebruikt tijdens de de bouw verandert hun gedrag,
 blijf Ctrl ingedrukt houden als je spoor aan het bouwen bent en het stuk
 spoor wordt verwijderd, etc. Zie http://wiki.openttd.org/Hidden_features
 voor een (niet volledige) lijst of kijk op de tooltips.
* Console in het spel. Zie voor meer informatie
 http://wiki.openttd.org/index.php/Console
* Zweven boven een GUI-element toont tooltips. Dit kan worden veranderd door 
 rechts-klikken via de geavanceerde instellingen.


5.1) Registreren van potentieel gevaarlijke acties
---- ---------------------------------------------

OpenTTD is een ingewikkeld programma, en samen met NewGRF, kan er buggy gedrag
ontstaan. Maar niet alleen bugs in de code kunnen problemen veroorzaken. Er
zijn verschillende manieren om de toestand van het spel te beïnvloeden,
mogelijk resulterend in een programma crash of een multiplayer desync.

De gemakkelijker manier zou zijn om al deze onveilige handelingen te
verbieden, maar dat zou van invloed zijn op de bruikbaarheid van het spel voor
veel spelers. Dat willen we zeker niet. Wij ontvangen echter vaak
bug-rapporten als gevolg van dit gebruik. Om minder tijd kwijt te zijn met
oplossen van deze problemen, worden deze potentieel onveilige handelingen
geregistreerd in het opgeslagen spel (inclusief crash.sav).
Het log wordt ook opgeslagen in crash logs.

Informatie die geregistreerd wordt:

* Toevoegen / verwijderen / veranderen van volgorde van NewGRFs
* Veranderen van NewGRF parameters, laden van compatibele NewGRFs
* Veranderen van spel-modus (scenario-editor <-> normaal spel)
* Laden van een spel opgeslagen in een andere OpenTTD / TTDPatch / Transport
 Tycoon Deluxe / originele Transport Tycoon versie
* Het uitvoeren van een gemodificeerde OpenTTD bouw
* Veranderen van instellingen die van invloed zijn op NewGRF gedrag 
(instellingen die niet veilig zijn in een netwerk)
* Veranderen van het landschap (door een cheat)
* NewGRF bugs treffen

Er worden geen persoonlijke informatie opgeslagen.

Je kunt de game log zien door het intikken van 'gamelog' in de console of door
het uitvoeren van OpenTTD in debug mode.

6.0) Configuratiebestand
---- -------------------
Het configuratiebestand voor OpenTTD (openttd.cfg) is in het eenvoudige 
Windows-achtige .INI-formaat. Het is voornamelijk ongedocumenteerd. Bijna 
alle instellingen kunnen in het spel worden gewijzigd met behulp van het 
'Geavanceerde instellingen' venster.
Als je het configuratiebestand niet kunt vinden, dan je moet kijken in de 
mappen zoals beschreven in paragraaf 4.2. Als er geen openttd.cfg bestaat, 
zal OpenTTD er een maken als het afgesloten wordt.

7.0) Compileren
---- ----------
Windows:
 Je hebt Microsoft Visual Studio .NET nodig. Open het project-bestand
 en het zou automatisch moeten bouwen. In het geval dat je wilt bouwen met 
 SDL ondersteuning moet je WITH_SDL toevoegen aan de project instellingen.
 PNG (WITH_PNG) en ZLIB (WITH_ZLIB) ondersteuning is standaard ingeschakeld. 
 Hiervoor zijn de ontwikkelbestanden van deze bibliotheken nodig. Deze zijn
 gebundeld in OpenTTD-useful.zip, te downloaden van
 http://www.openttd.org/download-openttd-useful
 Zet de header bestanden (.h) in de include/ map van de compiler en de
 bibliotheek (.lib) bestanden in de lib / map.
 Voor meer hulp met VS, zie docs/Readme_Windows_MSVC.txt.

 Je kunt ook bouwen met behulp van de Makefile met MSYS / MinGW of Cygwin / MinGW.
 Lees de Makefile voor meer informatie.

Solaris, FreeBSD, OpenBSD:
 Gebruik "gmake", maar draai "./configure" vóór de eerste bouw.

Linux/Unix:
 OpenTTD kan gebouwd worden met GNU "make". Op niet-GNU systemen heet het "gmake".
 Hoe dan ook, draai "./configure" vóór de eerste bouw.

MacOS X:
 Gebruik "make" of Xcode (dat vervolgens make voor je aanroept).
 Dit geeft je een uitvoerbaar bestand voor jouw CPU type (PPC/Intel).
 Hoe dan ook, draai "./configure" vóór de eerste bouw.
 Om een universal binary te maken type je "./configure --enabled-universal"
 in plaats van "./configure".

BeOS:
 Gebruik "make", maar draai "./configure" vóór de eerste bouw.

MorphOS:
 Gebruik "gmake", maar draai "./configure" vóór de eerste bouw. Merk op dat 
 je de MorphOS SDK, de laatste libnix updates (anders bouwen de C++ delen van
 OpenTTD niet) en de powersdl.library SDK nodig hebt. Optioneel heb je de libz,
 libpng en freetype2 ontwikkelbestanden nodig.

OS/2:
 Een volledige GNU bouwomgeving is nodig om de OS/2 versie te bouwen.
 Zie het docs/Readme_OS2.txt bestand voor meer informatie.

DOS:
 Een bouwomgeving met DJGPP is nodig, alsmede bibliotheken, zoals
 Allegro, zlib en libpng, die alle kunnen worden gedownload van de DJGPP
 website. Compilatie is rechttoe rechtaan: gebruik "make", maar wel een
 "./configure" vóór de eerste bouw. Het gebouwde uitvoerbare bestand heeft
 cwsdpmi.exe in dezelfde map nodig om te kunnen draaien.
 cwsdpmi.exe kan worden gevonden in de os/dos map.
 Als je compileert met stripping aan op het uitvoerbare bestand zal
 cwsdpmi.exe niet nodig zijn doordat cswdstub.exe toegevoegd wordt aan
 gebouwde OpenTTD uitvoerbare bestand.

7.1) Benodigde/optionele bibliotheken
---- --------------------------------
De volgende bibliotheken worden door OpenTTD gebruikt voor:
 - libSDL/liballegro: hardware toegang (video, sound, mouse)
 - zlib: (de)compressie van oude (0.3.0-1.0.5) savegames, content downloads, hoogtekaarten
 - liblzo2: (de)compressie van oude (voor 0.3.0) savegames
 - liblzma: (de)compressie van savegames (1.1.0 en later)
 - libpng: screenshots maken en hoogtekaarten laden
 - libfreetype: laden van generieke fonts en ze tekenen
 - libfontconfig: zoeken naar lettertypes en namen van lettertypenamen
  vertalen naar daadwerkelijke lettertypes
 - libicu: afhandeling van rechts-naar-links schriften (bijvoorbeeld Arabisch 
  en Perzisch) en natuurlijke sortering van teksten.

OpenTTD vereist de aanwezigheid van geen van de bibliotheken, maar zonder
liblzma kun je de meest recente savegames niet openen en zonder zlib kun je 
de meeste oudere savegames niet openen of gebruik maken van het downloaden 
van content systeem.
Zonder libSDL / liballegro op niet-Windows-en niet-MacOS X machines heb je
geen grafische user interface, al kun je dit gebruiken voor de bouw van een
server.

Om de extra graphics die nodig zijn om te spelen met de originele Transport 
Tycoon Deluxe afbeeldingen te hercompileren, heb je GRFCodec (waaronder
NFORenum) ook nodig. GRFCodec kan gevonden worden op:
http://www.openttd.org/download-grfcodec
De compilatie van deze extra graphics zal over het algemeen niet gebeuren,
tenzij je de graphics bestanden met behulp van "make maintainer-clean"
verwijdert.

7.2) Ondersteunde compilers
---- ----------------------
Van de volgende compilers is bekend dat ze OpenTTD kunnen compileren:
 - Microsoft Visual C++ (MSVC) 2005, 2008 en 2010.
  Versie 2005 geeft onnodige waarschuwingen over scoping kwesties.
 - GNU Compiler Collection (GCC) 3.3 - 4.7.
  Versies 4.1 en eerder geven onnodige waarschuwingen over ongeïnitialiseerde variabelen.
  Versies 4.4 en later geven onnodige waarschuwingen over het vrijgeven van non-heap objecten.
 - Intel C++ Compiler (ICC) 12.0.

De volgende compilers bouwen OpenTTD niet:
 - Microsoft Visual C++ (MSVC) 2003 en eerder.
 - GNU Compiler Collection (GCC) 3.2 en eerder.
  Deze oude versies werken niet door OpenTTD's gebruik van templates.
 - Intel C++ Compiler (ICC) 11.1 en eerder.
  Version 10.0 en eerder geven een fout in "./configure" en gaan mis met recente systeem headers.
  Version 10.1 compileert station_gui.cpp niet.
  Version 11.1 gaat mis met een interne fout als network.cpp gecompileerd wordt.
 - Clang/LLVM 2.8 en eerder.
 - (Open) Watcom.

Als je het voor elkaar krijgt om deze compilers OpenTTD weer te laten bouwen,
laat het ons weten. Patches die meer compilers ondersteunen zijn welkom.

8.0) Vertaling
---- ---------
Zie http://www.openttd.org/development voor up-to-date informatie.

Het gebruik van de online vertaaldienst, te vinden op
http://translator.openttd.org/, wordt sterk aangemoedigd. Volg gewoon de 
richtlijnen in de FAQ op de website voor het krijgen van een account.

Als om wat voor reden de website voor een langere periode van tijd niet werkt,
dan kan de onderstaande informatie helpen.

Neem contact op met de vertalingen manager (http://www.openttd.org/contact)
vóór je het vertaalproces begint! Dit voorkomt dubbel werk, zoals
iemand anders die misschien al begonnen is met het vertalen van dezelfde taal.

8.1) Vertaling
---- ---------
Zo, nu dat je het ontwikkelingsteam verteld hebt over je voornemen om te
vertalen (Dat heb je gedaan, toch? Natuurlijk wel!) kun je english.txt ophalen
(te vinden in de SVN repository onder /src/lang) en vertalen.

Je moet de eerste twee regels van het bestand veranderen:

##name Engelse-naam-van-de-taal
##ownname Inheemse-naam-van-de-taal

Opmerking: Laat de volgende delen van het bestand met rust:

  * String identifiers (eerste woord op elke regel)
  * Delen van de strings die in accolades staan (zoals {STRING})
  * Regels die beginnen met ## (zoals ##id), behalve de eerste twee regels

8.2) Previewen
---- ---------
Om de vertaling te bekijken in het spel, moet je je vertaalbestand compileren
met de strgen utility. Je kunt een voorgecompileerde strgen vinden op:
http://www.openttd.org/download-strgen
Om het zelf te compileren, haal je de OpenTTD sources op en bouwt die. In dit
proces wordt strgen ook gebouwd.

strgen is een commandline hulpprogramma. Het neemt de taalbestandsnaam als parameter.
Voorbeeld:

strgen lang/german.txt

Dit compileert german.txt naar german.lng. Alle ontbrekende strings worden
vervangen door hun Engelse evenknie. Mark op dat english.txt gezocht wordt in
de lang/ map, waar ook je nieuwe taalbestand staat.

Dat is alles! Nu kun je de taal selecteren in de taalselectie in de spelopties.

9.0) Probleemoplossing
---- -----------------
Om alle opstart opties te zien die beschikbaar zijn, start je OpenTTD met de
"./openttd -h" optie. Dit kan je helpen om een paar instellingen naar je wens
te wijzigen.

Als het spel op een bizarre manier reageert en je bent avontuurlijk ingesteld
dan kan je de "-d [[<naam>]=[<level>]" vlag proberen, hoe hoger het level dat
je instelt hoe meer debug output. De "naam" variabele kan je helpen om
alleen een bepaalt soort debug berichten te tonen. Dit is voor het grootste
deel niet gedocumenteerd, je neemt best een kijkje in de broncode (debug.c)
als je meer wilt weten over verschillende soorten debug berichten.
Zie http://wiki.openttd.org/index.php/Command_line voor meer informatie.

Het meest vastgestelde probleem is ontbrekende data bestanden. Vergeet niet
OpenGFX te installeren.
Installeer ook OpenSFX en OpenMSX als je geluid en muziek wilt horen.
Zie sectie 4.1 voor meer informatie. 

Onder bepaald omstandigheden, vooral op Ubuntu, kan OpenTTD extreem traag
draaien of zelfs vastlopen. Zie known-bugs.txt voor meer informatie hoe je dit
kan oplossen op jouw computer.

Onder Windows 98 en lager is het onmogelijk om een toegewijde server te
draaien; deze zal weigeren om op te starten. Dit is misschien maar beter omdat
die besturingssystemen niet bepaald bekend staan om hun stabiliteit.

Met de toegevoegde ondersteuning voor lettertype-afhankelijke tekst zal het
selecteren van een niet latijnse taal resulteren in een hoop vraagtekens op
het scherm. Open het configuratiebestand (zie sectie 4.2 voor de specifieke
locatie) en voeg het gewenste lettertype toe voor small/medium- en large_font.
Dit kan een lettertype naam zijn zoals bv. "Tomaha" of een verwijzing naar een
lettertype zoals:

 small_font = "Tahoma"
 medium_font = "Tahoma"
 large_font = "Tahoma"

In het bestand moet je de naam van het lettertype zoals "Tahoma" of het pad
naar het letterypebestand opgeven.

Eender welk NewGRF bestand gebruikt in een spel is opgeslagen in dat spel, als
dit NewGRF bestand niet beschikbaar is zal dit spel weigeren om geladen te
worden. Een lijst van missende GRFs kan teruggevonden worden in het
"laad bestand" dialoogvenster.

Andere ontbrekende bestanden kan je proberen terug te vinden via het
doorzoeken van foras of via de GrfCrawler (http://grfcrawler.tt-forums.net/).
Plaats vervolgens deze NewGRF bestanden in de juiste map (zie sectie 4.2
"OpenTTD mappen"), en scan vervolgens naar de NewGRF bestanden in openTTD.
Eenmaal je alle bestanden gevonden hebt, kan je verder OpenTTD spelen.

X.X) Credits
---- -------
Het OpenTTD team (in alfabetische volgorde):
 Albert Hofkamp (Alberth)    - GUI expert
 Jean-François Claeys (Belugas) - GUI, newindustries en meer
 Matthijs Kooijman (blathijs)  - Pathfinder-guru, pool herwerking
 Christoph Elsenhans (frosch)  - Algemene programmeur
 Loïc Guilloux (glx)      - Windows expert
 Michael Lutz (michi_cc)    - Path gebaseerde signalen
 Owen Rudge (orudge)      - Forum host, OS/2 port
 Peter Nelson (peter1138)    - Spiritueel afgevaardigde van de newGRF goden
 Ingo von Borstel (planetmaker) - Ondersteuning
 Remko Bijker (Rubidium)    - Hoofd programmeur en veel meer
 Zdeněk Sojka (SmatZ)      - Bug vinder en fixer
 José Soler (Terkhen)      - Algemene programmeur
 Thijs Marinussen (Yexo)    - AI Framework

Inactieve Ontwikkelaars:
 Bjarni Corfitzen (Bjarni)   - MacOSX port, programmeur en voertuigen
 Victor Fischer (Celestar)   - Programmeert overal waar je hem nodig hebt
 Tamás Faragó (Darkvater)    - Ex-Hoofd programmeur
 Jaroslav Mazanec (KUDr)    - YAPG (Nog Een Pathfinder God) ;)
 Jonathan Coome (Maedhros)   - Hoog priester van de NewGRF Tempel
 Attila Bán (MiHaMiX)      - WebTranslator 1 en 2
 Christoph Mallon (Tron)    - Programmeur, code correctheid politie

Ontwikkelaars op pensioen:
 Ludvig Strigeus (ludde)    - OpenTTD auteur, Hoofd programmeur (0.1 - 0.3.3)
 Serge Paquet (vurlix)     - Assistent project manager, programmeur (0.1 - 0.3.3)
 Dominik Scherer (dominik81)  - Hoofd programmeur, GUI expert (0.3.0 - 0.3.6)
 Benedikt Brüggemeier (skidd13) - Bug fixer en code herschrijver
 Patric Stout (TrueBrain)    - Programmeur (0.3 - pre0.7), sys op (actief)

Dank aan:
 Josef Drexler         - Voor zijn fantastisch werk aan TTDPatch.
 Marcin Grzegorczyk       - Voor zijn TTDPatch werk en documentatie van Transport Tycoon Deluxe internals en graphics (signalen en spoor funderingen)
 Petr Baudiš (pasky)      - Vele patches, newgrf ondersteuning, etc.
 Simon Sasburg (HackyKid)    - Voor de vele bugfixes waarmee hij ons gezegend heeft
 Stefan Meißner (sign_de)    - Voor zijn werk aan de console
 Mike Ragsdale         - OpenTTD installer
 Cian Duffy (MYOB)       - BeOS port / schrijven van de handleiding
 Christian Rosentreter (tokai) - MorphOS / AmigaOS port
 Richard Kempton (RichK67)   - Additionele luchthavens, aanvankelijke TGP implementatie
 Alberto Demichelis       - Squirrel scripttaal
 L. Peter Deutsch        - MD5 implementatie
 Michael Blunck         - Voor het revolutioneren van TTD met fantastische graphics
 George             - Kanaal graphics
 David Dallaston (Pikka)    - Tram sporen
 Alle Vertalers         - Voor hun ondersteuning om van OpenTTD een echt internationaal spel te maken
 Bug Rapporteurs        - Dank voor alle bug rapporten
 Chris Sawyer          - Voor een fantastisch spel!

Personal tools