Linie tramwajowe/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Tramways
Postępy: 22%
  


Content.png

Warning
Stronka gotowa do tłumaczenia zapraszam.

Tramwaje są featurem, który pozwala na budowanie tramwai, mogą być one budowane na ziemi albo na już istniejących drogach. Podstawowa grafika infrastruktury tramwajowej robiona jest przez Pikkabird. Aby zagrać z tramwajami, potrzebujesz odpowiedniego NewGRFa. Tak samo jak w przypadku innych pojazdów, tramwaje potrzebują swojej infrastruktury takiej jak zajezdnie.

Przykład linii tramwajowej

Contents


Typy dróg

To select which type of roadway to build, click and hold the roadway build button in the main menu.

Choose Tramway construction
  • Zwykłe drogi - Ciężarówki i autobusy poruszają się po tych drogach..
  • Tramways - Tramwaj porusza się po nich.
  • Dual purpose roadway - Pozwala na poruszanie się po niej autobusów, ciężarówek i tramwai. Zbuduj drogę, a następnie połóż na niej tory tramwajowe.

Dostępność

Due to this being a relatively new feature in OpenTTD and TTDPatch, there are not many tram vehicle GRFs yet fully completed. There are however, a few pre-release or test versions which can be found listed on the GRF List or GRF Crawler. Please also look through TT-Forums for tram vehicle sets.

Aby zbudować tramwaj najpierw upewnij się, ze posiadasz zainstalowany NewGRF, który dodaje je do gry.

  • To install: Use the "Check Online Content" button of the main display; you type tag/name filter: tram; you tag your desired files NewGRF and download it.
To install NewGRF files.
  • To activate: Use the "NewGRF Settings" button of the main display and the NewGRF Settings window appear with the Activate NewGRF files on top, to add news files, select these from the Inactive NewGRF files list and press "Add".
Press Add selection.

NewGRFy z tramwajami


Feature availability - Generic Tram Set

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Tramway construction toolbar

Click and hold the roadway build button Road build button.png on the menu bar, and choose Tramway construction to display the Tramway construction toolbar.

Tramway construction toolbar

Funkcje przycisków (od lewej do prawej):

Button Action Shortcut Description
Build tram.png Build tramway buttons 1, 2 Builds a tramway in the selected direction; you can click and drag.
Autotram.png Autotram button 3 A very efficient tool to build tramway sections in any direction. If used with Ctrl key pressed, easily removes sections.
Clear title.png Clear land button 4 Clears tiles.
Build roaddepot.png Build depot button 5 Opens the depot window for you to orient and build a depot.
Build busstation.png Build passenger station button 6 Opens the passanger tram station window for you to orient and build a passenger tram station.
Build truckstation.png Build freight station button 7 Opens the freight tram station window for you to orient and build a freight tram station.
Build roadbridge.png Build bridge B Allows you to build a bridge.
Build roadtunnel.png Build tunnel T Allows you to build a tunnel.
Toggle clear active.png Toggle clear R (CTRL) Select another tool and then this to remove that item. You can toggle the state by pressing Ctrl.

Besides building on flat land roads, depots and stations can also be built on slopes.

Gdy kładziesz tory, pamiętaj, że tramwaje potrzebują terminal loopsów (Pętle terminalowe?) do zawracania. Terminal loop buduje się po przez położenie pół płytki toru. Chociaż pętla wydaje się leżeć jak cała płytka, traktowana jest jak jej połowa. Pół płytki zawsze jest otwarta na końcu, tzn. oposite from the round end. To jest ważne jeżeli chcesz usunąć pojedyncze płytki. Laying more than one piece of track on a tile creates straight or curved track or a crossing and doesn't allow turning around.

Budowanie Tramwai

Then, place a Tramway depot, construct a vehicle by clicking New Vehicles, then select a vehicle and purchase it. It will be then placed into the depot and its vehicle window will be opened. Issue orders to it, and click on the bottom bar marked "Stopped" to start the Tram.

Personal tools