NewGRF/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: NewGRF
Postępy: 50%
  


Nazwa NewGRF pochodzi od angielskiego zwrotu New Graphics Resource File (Nowy Plik Zasobów Graficznych), który określa ogólny interfejs służący do modyfikowania gry.

Dzięki NewGRFom możemy dodawać do OpenTTD nowe lub zastępować już istniejące grafiki, pojazdy, budynki, towary, tory kolejowe, obiekty i zakłady przemysłowe. Aby korzystać z tych funkcji, pliki NewGRF muszą być najpierw pobrane z sieci i aktywowane. W przeciwieństwie do ustawień zaawansowanych, które mogą być zmienione w trakcie gry, NewGRFy muszą być zainstalowane jeszcze przed rozpoczęciem nowej gry, aby upewnić się, że dobrze działają.

Pod względem technicznym, format NewGRF stanowi funkcjonalne rozwinięcie oryginalnego formatu GRF ((Transport Tycoon Graphics Resource Files (Pliki graficzne Transport Tycoon)), który również służył do definiowania grafiki i sposobu zachowania gry. Format NewGRF jest obsługiwany zarówno przez OpenTTD jak i przez TTDPatch. W większości przypadków jest w pełni kompatybilny z obydwoma odmianami TTD. Począwszy od wersji 1.2.0 OpenTTD, grafiki 32-bitowe są również obsługiwane poprzez pliki NewGRF.

Aby znaleźć odpowiedzi na typowe problemy z plikami GRF w OpenTTD, odwiedź NewGRF FAQ.

Contents

Zdobywanie NewGRFów

Dodatki Online

Najpopularniejszą i najłatwiejszą drogą zdobycia NewGRFów jest użycie znajdującej się w grze opcji pobierania Dodatków Online. Stamtąd można pobrać większość oficjalnie dostępnych NewGRFów.

Inne źródła

Dodatki NewGRF można także pobrać z innych źródeł. Wersje rozwojowe (developerskie) nowych dodatków NewGRF można znaleźć na forum developerskim NewGRF. Przydatnym źródłem NewGRF może być także lista NewGRFów opublikowana na naszej wiki. Zawiera ona linki zarówno do wielu NewGRFów jak i innych repozytoriów, gdzie moga być one przechowywane.

Instalacja Manualna

Aby skorzystać z NewGRFów pobranych z innych stron, a które nie były dostępne w Dodatkach Online, musisz je najpierw zainstalować manualnie w odpowiednim miejscu. Dodatek NewGRF jest zwykle pojedynczym plikiem z rozszerzeniem .grf, np. "grvts.grf". Aby zainstalować NewGRFa wykonaj poniższe czynności:

 1. Pobierz plik NewGRF (.grf).
 2. Przenieś (ewentualnie rozpakuj) plik NewGRF do katalogu newgrf właściwego dla Twojej instalacji OpenTTD.
 • Zwykle jest to:
C:\My Documents\newgrf (Windows 95, 98, ME)
C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD\newgrf (Windows 2000, XP)
C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD\newgrf (Windows Vista, 7)
~/.openttd/newgrf (Linux, BSD)
~/Documents/OpenTTD/newgrf (OSX)

Aktywowanie NewGRFów

1. W Menu głównym naciśnij "NewGRF Settings" (Ustawienia NewGRF).

Główne okno (NewGRF Settings)

Interfejs pomiędzy OpenTTD 1.0 i 1.1 zmienił się, więc oba będą tu pokazane:

Wersja 1.1 i później

2. Wybierz NewGRF z 'inactive NewGRFs files'(nieaktywnych plików NewGRF i naciśnij "Add"(Dodaj) lub poprostu dwukrotnie naciśnij na niego. Na małych ekranach wygląda to tak:

NewGRF settings window (small)

a na większych tak:

NewGRF settings window (big)

3. Configure an active newgrf's parameter, if needed: Select it from the 'active newgrf files' list and choose the 'parameter' button. The result may look similar to

NewGRF parameter window

4. Optionally you may choose to save the selection of newgrfs (along with their configuration parameters) or load such list by making use of the NewGRF presets:

Saving a NewGRF preset

Wersja 1.0 i wcześniej

2. Click "Add".

NewGRF settings window (Add)

3. Select the NewGRF file you want to use, then click "Add To Selection".

Available NewGRF files window

4. Click "Add" to add more NewGRFs, then "Apply Changes" when you are done.

NewGRF settings window (Apply)

Mieszanie dodatków NewGRF

OpenTTD pozwala na jednoczesne wybranie aż 59 różnych dodatków NewGRFs podczas uruchamiania każdej nowej gry. Jednakże lista aktywowanych NewGRFów nie powinna być efektem przypadku; konieczne jest choć pobieżne zaplanowanie. Nie wszystkie bowiem dodatki NewGRF są ze sobą kompatybilne. Czasami zaś konieczne jest użycie kilku dodatków NewGRF, które wzajemnie uzupełniają się. Poniżej zamieszczona jest lista spotykanych typów NewGRF wraz z komentarzami, które z nich można ze sobą łączyć, a których pod żadnym pozorem nie powinno się mieszać:

Pojazdy
 • Po jednym NewGRFie z każdego typu (pociągi, samochody, statki, samoloty) daje najlepsze rezultaty.
 • Więcej dodatków tego samego typu jest dopuszczalnych, ale może to powodować duże rozbieżności np. w cenach pojazdów pochodzących z różnych zestawów.
 • Górny limit ilości pojazdów każdego typu to 65535.
Stacje
 • Tyle, ile zapragniesz, pod warunkiem, że nie przekroczysz dopuszczalnego limitu maks. 255 elementów stacji.
Kanały/rzeki
 • Dozwolony tylko jeden NewGRF w danej grze.
Mosty
 • Gdy więcej niż jeden NewGRF, niektóre z nich mogą nadpisywać ustawienia i grafiki pozostałych setów. Nie powoduje to jednak problemów technicznych, więc można eksperymentować z różnymi kombinacjami.
 • Dodatki mostowe NewGRF zawsze modyfikują jednocześnie mosty drogowe i kolejowe, co wynika z przyjętego sposobu implementacji tych dodatków.
Domy
 • Tylko jeden dodatek NewGRF gwarantuje najlepszy rezultat.
 • Większa ilość dodatków jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania limitu maks. 512 wszystkich budynków.
Przemysł
 • Tylko jeden NewGRF w danej grze. Wyjątek: dodatek ECS składa się z kilku "wektorów", które można ze sobą łączyć.
 • Niektóre dodatki modyfikują wyłącznie domyślne gałęzie przemysłu. Obowiązuje tu jednak ta sama zasada - tylko jeden NewGRF w danej grze.
 • Większość NewGRFów przemysłowych dodaje nowe typy ładunków, które nie są obsługiwane przez domyślne zestawy pojazdów. W takim przypadku konieczne jest załadowanie uzupełniających dodatków NewGRF (samochody, pociągi, statki, itp.), które obsłużą nowe ładunki.
Lotniska
 • Tyle, ile zapragniesz, pod warunkiem, że nie przekroczysz dopuszczalnego limitu maks. 128 różnych lotnisk.
Obiekty
 • Tyle, ile chcesz, pod warunkiem, że nie przekroczysz dopuszczalnego limitu maks. 255 różnych obiektów.
Tory kolejowe
 • Tyle, ile zapragniesz, pod warunkiem, że nie przekroczysz dopuszczalnego limitu maks. 16 różnych typów torów, uwzględniając 4 typy torów domyślnych, które nie mogą zostać zastąpione.
 • Niektóre typy torów są dostosowane wyłącznie do współpracy z wybranymi zestawami pociągów. Używanie ich samodzielnie nie ma więc większego sensu...

Many NewGRFs will warn if you make invalid combinations and will possibly disable themselves. It is recommended to check the NewGRF configuration after starting a new game (via Tools menu). If there are problems, it is recommended to abandon the game, fix the problems, and start a new game. For random games you can regenerate the same map when using the same random seed and keeping the other settings identical in the map generator. After starting a game you can obtain its random seed by typing getseed in the console.

8 bitowa vs 32 bitowa grafika

Feature availability

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

As of OpenTTD 1.2.0, NewGRFs can contain not only the usual 8 bit graphics, but also 32 bit graphics. With this change, NewGRFs are in fact the only way to supply 32 bit graphics to OpenTTD 1.2.0 or newer. From this point forward, NewGRFs are also able to supply different graphics for the different zoom levels.

It is not possible to use 32 bit graphics in the old png/tar format with OpenTTD 1.2.0 and above. Not all previously existing 32 bit graphics are already available in NewGRF format. See the List of 32bpp NewGRFs for a list of 32 bit graphics available to OpenTTD 1.2.0 and newer.

If you wish to use the old 32 bit graphics format, then you have to use the Extra Zoom patched version of OpenTTD, which is no longer updated. See 32bpp Extra Zoom Levels for details.

Closing remarks

Now, whenever you start a new game, the choice of NewGRFs will become active, and whatever changes they make to the game will become effective. However changing these settings will have no effect on existing savegames as newgrfs are an integral part of a savegame and the list of used newgrfs is stored within it.

A screenshot showing use of newgrf files including UKRS and Newstations

The order of (active) NewGRFs is important in determining how different NewGRFs interact. A NewGRF lower in the list overrides the effects of a NewGRF further up in the list.

External links


Personal tools