Paisatge/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Instruccions a fons

Modificar el paisatge és el terme aplicat a la modificació del terreny dels escenaris, fent ús de les eines de creació de paisatge, incloent-hi rebaixar, elevar i anivellar el terreny.

Contents

Modificar el paisatge

Per a mostrar la barra d'eines polse el botó Eines del terreny Landscaping button.png de la barra de menú. Una vegada faça clic apareixerà la barra d'eines Creació de paisatge.

La barra d'eines Creació de paisatge.

Què fan tots aqueixos botons?

Funcions dels botons (d’esquerra a dreta ):

Botó Acció Abrev. Descripció
Lower land.png Botó Rebaixa terreny Q Rebaixa un cantó d’una casella del terreny.
Raise land.png Botó Eleva terreny W Eleva un cantó d’una casella del terreny.
Level land.png Botó Anivella terreny E Anivella diversos punts del terreny respecte del primer punt seleccionat.
Clear title.png Botó Enderroca D Neteja el terreny
Buy land.png Botó Compra un terreny U Compra terrenys per a usos futurs, impedeix el desenrotllament del poble en aqueixes caselles o el seu ús pels rivals.
Plant trees.png Botó Planta arbres. I Obri la barra d'eines Arbres.
Place sign.png Botó Situa una senyal O

Elevar el terreny

  • Seleccione l'eina Raise land.png i polse en una cantonada d’una casella.

Tinga en compte que en alçar la part superior d’una muntanya, la base de la muntanya creixerà també. La despesa no correspon amb l’alçària sinó amb el volum del canvi. Evite elevar la terra del mar, ja que és extremadament costós i pot portar a la fallida a les empreses jóvens. També es pot elevar una superfície de terra fent clicoarrossegar amb el ratolí. Primer s’elevarà el punt de partida de la selecció un nivell, i després l’àrea seleccionada s’anivellarà perquè coincidisca amb aquest punt inicial, per la qual cosa és bàsicament una combinació de les eines elevar i anivellar.

Rebaixar el terreny

  • Seleccione l'eina Lower land.png i polse en una cantonada d’una casella.

El terreny es pot rebaixar fins al nivell del mar. Tinga en compte que les zones al nivell del mar són propenses a les inundacions, i totes les caselles desapareixeran inundades per l’aigua. També es pot descendir una zona de terreny fent clicoarrossegar amb el ratolí. Primer descendirà el punt de partida de la selecció un nivell, i després l’àrea seleccionada s’anivellarà perquè coincidisca amb aquest punt inicial, per la qual cosa és bàsicament una combinació de les eines rebaixar i anivellar.

Anivellar el terreny

Utilitze l'eina anivellar terreny per a aplanar la terra en una àrea extensa.

  • Faça clic i mantinga polsat el ratolí en el punt on desitja començar. L’alçària del terreny anivellat serà la mateixa que el punt en què comence.
  • Arrossegue el ratolí sobre l’àrea que desitje anivellar.
Vista de l’àrea seleccionada.
  • Quan estiga satisfet amb l’àrea triada, solte el botó i l’àrea s’anivellarà.
Vista de l’àrea després de ser anivellada.
  • Nota: L'eina anivellar terreny apujarà o rebaixarà tant terreny com siga possible dins de la seua selecció. Qualsevol casella de la qual no es pot modificar l'alçària amb les eines elevar o rebaixar de forma individual, tampoc podrà modificar-se amb l'eina anivellar. A més, tota la infraestructura d’edificis o altres obstacles romandran en peu quan l’àrea està anivellada.

Autopendent

Paràmetre Autopendent.

Este es un paràmetre avançat sobre Construcció, que fa que les restriccions per a la modificació del terreny siguen menys severes i li permet transformar terrenys amb objectes en què, normalment, hauria de llevar abans l’objecte. Automàticament agrega o lleva fonaments si és necessari.

Sense autopendent
Amb autopendent


Característica disponible

<1.0

1.0-1.2

1.3

1.4

1.5-1.7

Nightly

Personal tools