Skróty klawiszowe/Pl

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Translation.png

Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski

Tytuł oryginalnego artykułu: Hotkeys
Postępy: 35%
  


To jest pełna lista skrótów klawiszowych dostępnych w grze. Ich funkcje zależą od okien otwartych w danym momencie. Są one oparte na najnowszych wersjach, więc niektóre z nich mogą nie działać na starszych wersjach gry. Zobacz też listę najpopularniejszych skrótów klawiszowych.

Podstawowe skróty
Win Mac Efekt
Alt + Enter Command + Enter Włącza/Wyłącza tryb pełnoekranowy.
Tab Przyspiesza czas (przytrzymaj dla przyspieszenia, puść dla powrotu do normalnej wartości).
~ Włącza konsolę.
Ctrl + Enter Zwiększa pole konsoli na pełny ekran i z powrotem.
Shift + LPM Pokazuje koszt budowy, zamiast budować.
Skróty interfejsu
Win Mac Efekt
Spacja Zamyka wiadomości błędu/nowych elementów.
Delete Fn+Del Zamyka wszystkie zamykane okna. (zobacz niezamykalne okna
Shift + Del Fn + Shift + Del Close all windows, even sticky ones
Esc Close active tool. Can also abort actions after pressing but before releasing the mouse button.
F1/Pause Fn+F1 Pause game
F2 Fn+F2 Game options
F3 Fn+F3 Save game
F4 Fn+F4 Map
F5 Fn+F5 Town list
F6 Fn+F6 Subsidies
F7 Fn+F7 Station list
F8 Fn+F8 Finances
F9 Fn+F9 Your company's general information (same as clicking on your HQ)
F10 Fn+F10 Operating Profit Graph
F11 Fn+F11 Company League table
F12 Fn+F12 Fund new industry
Shift + F1 Fn+Sft+F1 Your company's trains (Vehicle lists)
Shift + F2 Fn+Sft+F2 Your company's road vehicles (Vehicle lists)
Shift + F3 Fn+Sft+F3 Your company's ships (Vehicle lists)
Shift + F4 Fn+Sft+F4 Your company's aircraft (Vehicle lists)
Shift + F5/+ Fn+Sft+F5 Zoom in
Shift + F6/- Fn+Sft+F6 Zoom out
Shift + F7 Fn+Sft+F7 Opens the Railroad construction toolbar
Shift + F8 Fn+Sft+F8 Opens the Roadway construction toolbar
Shift + F9 Fn+Sft+F9 Opens the Dock construction toolbar
Shift + F10 Fn+Sft+F10 Opens the Airport construction tollbar
Shift + F11 Fn+Sft+F Plant trees
Shift + F12 Fn+Sft+F12 Jukebox
Strzałki Scroll around the map
Shift + Strzałki Scroll faster
L Open landscaping toolbar
M Shows minimap
V Opens extra viewport
A Toggles autorail mode
Z Zooms in to the mouse pointer's location
C Centers screen at mouse pointer's location
X Turn all unlocked transparency options on or off
Ctrl + X Open transparency options window
Ctrl + 1-9 Toggle a certain transparency option
Ctrl + U Clear text in input fields
Ctrl + W Abandon game and return to main menu
Ctrl + Q Quit to OS
Ctrl + S Take screenshot
Ctrl + G Takes a screenshot of the ENTIRE map

Note This will take a few seconds and will seem to "freeze" OpenTTD. Also note that these screenshots are HUGE, 16352x8192 pixels on a default sized map and each screenshot takes up around 130 MB as BMP, 75 MB as PCX and 15 MB as PNG , so watch your free space carefully. :-) This hotkey caused a lot of different problems related to accidental pressing of the keys and was removed in the latest versions. If you want to use this feature, you need to edit your hotkeys.cfg and bind it there.

Ctrl + B View the bounding box structure (for grf authors and other freaks).
Konstrukcje kolejowe
Key Effect
1 - 4 Build railroad track
5 lub A Autorail mode
6 Demolish tool
7 lub D Build depot
8 Build waypoint
9 Build railway station
S Place signals
B Build bridge
T Build tunnel
R Toggle removal tool for rails, stations etc.
C Convert to this type of rail
Road construction
Key Effect
1-2 Build road
3 Autoroad tool
4 Demolish tool
5 Build road depot
6 Build bus station
7 Build truck bay
B Build bridge
T Build tunnel
R Toggle removal tool for roads
Dock construction
Key Effect
1 Build Canal
2 Build Lock
3 Demolish
4 Build shipyard
5 Build dock (harbour)
6 Place buoy
Airport construction
Key Effect
1 Construct airport
2 Demolish
Landscaping
Key Effect
Q Lower land
W Raise land
E Level land
U Purchase land
D Demolish tool
I Open trees window
O Place sign
Bridge construction
Key Effect
1-9 Select bridge
Scenario editor
Key Effect
F1 Pause game
F2 Game options
F3 Save scenario
F4 Land generation tool
F5 Town generation tool
F6 Industry generation tool
F7 Road construction
F8 Waterways tool
F9 Plant trees
F10 Place sign
F11 Jukebox
F12 Land area information tool
Order Window
Key Effect
D skip order
F delete order
G goto order
H non-stop
J full load any cargo
K unload all

Associated Links & Files

Personal tools