Stavba letišť/Cs

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Při propojování měst daleko od sebe, je nejlepší použít letadel. Letadla potřebují letiště, na kterých mohou přistát.

Výstavbu započnete stiskem tlačítka Výstavba letišť Airport build button.png v menu. Po kliknutí se objeví panel nástrojů.

Panel nástrojů Stavba letišť.

Panel nástrojů Stavba letišť

Funkce tlačítek jsou zřejmé. Zleva doprava:

  • Build airport.png Tlačítko postavit letiště: Otevře okno pro výběr typu letiště.
  • Clear title.png Tlačítko vyčistit zemi

Typy letišť

Hlavní článek: Letiště

V průběhu času se vám bude zpřístupňovat více a více druhů letišť na výběr. V raných letech je výběr značně omezen. Po vybrání druhu letiště najděte vhodné místo k jeho umístění a postavte jej.

Okno pro výběr typu letiště

Pokud si přejete vylepšit svoje letiště, nejdříve se ujistěte, že na něm ani v hangáru není žádné letadlo (pro zamezení letadlům přistávat klikněte na popisek stanice a zvolte Uzavřít letiště). Nyní odstraňte letiště nástrojem vyčistit zemi (v případě, že není spojeno s jinou stanicí, popisek zešedne). Umístěte nový druh letiště přibližně v místě, kde bylo to staré. Od této chvíle budou využívat letadla nové letiště.

V případě, že má být letiště propojeno s jinou stanicí, nezapomeňte použít CTRL.

Nákup letadel

Hlavní článek: Letadla

Po vybudování letiště mohou být letadla zakoupena. Pro nákup letadel klikněte na hangár na letišti. Poté zvolte "Nová letadla". Otevře se další okno s různými letadly ke koupi. Vyberte si to, které potřebujete, a stiskněte "Koupit letadlo" v dolní části okna. Letadlo se objeví v jednom okénku v okně hangáru a zobrazí se další okno. Dejte mu příkazy a pokud je to nutné přestavte jej a poté klikněte na červený nápis "Zastaveno" k odletu na danou trasu!

Personal tools