Túnels/Ca

From OpenTTD
Jump to: navigation, search


Instruccions a fons

Els túnels són útils per a passar per davall de les coses que vosté no pot moure, o coses que són massa cares per a eliminar-les, com són grans muntanyes, per exemple. No es pot construir un pont sobre les ciutats, les estacions o les indústries, però sí que es pot crear un túnel per davall d’elles.

També poden ser utilitzats en els encreuaments. Els vehicles poden passar a través d’ells sense disminuir la velocitat, a diferència d’alguns ponts.

Construir túnels

Pot excavar túnels per a carreteres i per a ferrocarrils. Però tinga en compte que no pot canviar un túnel de carretera per un altre de ferrocarril sense destruir i tornar a construir un altre túnel (però sí es pot canviar entre diferents tipus de ferrocarrils sense canviar el túnel).

  • Faça clic en el botó Construeix vies Manual html m772c5b23.png o en el botó Construeix carreteres Manual html ma6d6c8c.png de la barra de menú. Apareixerà la barra Construcció de ferrocarril o Construcció de carreteres respectivament.
Barra d'eines Construcció de ferrocarril
Barra d'eines Construcció de carreteres
  • Faça clic en el botó Construeix un túnel per a trens Build traintunnel.png o Construeix un túnel per carretera Build roadtunnel.png.

Les captures de pantalla d’aquest tutorial mostren túnels per a trens, però per a la construcció d’un túnel de carretera es realitzen els mateixos passos.

  • Moga el cursor pel mapa per a trobar un bon lloc per al túnel. No pot excavar un túnel en un terreny pla, només en una vessant.
Els túnels no poden excavar-se en terra plana.
  • Moga el cursor sobre un pendent i podrà veure el recorregut del túnel que està a punt de construir ressaltat en blanc.
El túnel es pot excavar ací.
  • Per a construir el túnel, n’hi ha prou amb fer clic en la casella amb pendent.
Felicitats, acaba d’excavar un túnel.

Construcció avançada de túnels

Si desitja fer un túnel en alguna part que no estiga inclinada o no s’incline en la direcció adequada, haurà d’elevar o rebaixar el terreny per a corregir-lo i així permetre la construcció del túnel.

Si hi ha un pendent amb una direcció estranya en l’extrem final del túnel, aquest es corregeix automàticament perquè el túnel es puga excavar. No obstant això, no es pot començar a cavar el túnel en un pendent amb orientació estranya, cal modificar el terreny primer.

La construcció de túnels és possible inclús si acaba en un pendent amb una orientació estranya.
El pendent es redueix automàticament perquè es puga excavar el túnel.

A vegades, el pendent amb estranya orientació no es pot rebaixar automàticament a causa d’obstacles en les caselles de l’entorn. Apareixerà una finestra d’error que li ho indicarà.

El descens automàtic del pendent és impossible.
Apareix un missatge d’error.

Eleve el terreny de forma manual, perquè la casella del final del túnel tinga un pendent orientat correctament.

Ara sí es pot construir el túnel.

Limitacions

  • Els túnels no es poden creuar entre si baix terra (apareixerà una advertència si ho intenta). A més, no pot excavar el paisatge si hi ha un túnel per davall. No obstant això, hi ha un truc que li permet construir túnels que s’encreuen. Activant la trampa Els túnels es poden creuar.
  • No pot posar senyals dins dels túnels de ferrocarril pel que mai podrà tenir més d’un tren dins d’un túnel al mateix temps. Els túnels de gran longitud, per tant, poden ralentitzar les xarxes ferroviàries.
Personal tools