User talk:Yazalo

From OpenTTD
Jump to: navigation, search

Masz uwagi dotyczące moich zmian? A może chciałbyś zaproponować artykuł do przetłumaczenia? Śmiało, kontaktuj się ze mną tutaj
Have you comments on my changes? Or would you like to suggest an article to translate? Go ahead, contact me here
Hast du Kommentare zu meinen Änderungen? Bitte, hier kannst du mit mir kontaktieren
Yazalo (talk) 21:58, 23 May 2020 (UTC)

Personal tools