Výuka/Letadla/Cs

From OpenTTD
Jump to: navigation, search
Translation.png

Tento článek je přeložen z English do Czech

Název původního článku: Tutorial/Planes
Procenta překladu: 90%
  
 • Pomozte nám zlepšit překlad této stránky.
 • Použite manuál stylů pro správnou editaci.
 • Nezapomeňte odstranit tuto šablonu, jakmile článek bude správně celý přeložen.


1. Začínáme   2. Autobusy   3. Vlaky   4. Letadla   5. Závěr  

Základní návod:

Začínáme
Provoz autobusů
Provoz vlaků
Provoz letadel
Závěr

Doplňující návody k železnici:

Dvě nástupiště
Dvě koleje
Základní síť

Návod ve hře:

Návod ve hře
Podrobné návody

Zřízení letecké dopravy

Letiště jsou používána letadly pro vzlet, přistání, nakládku, vykládku a opravy. Letiště a letadla jsou o něco dražší, protože k jejich využívání nepotřebujte stavět žádné cesty nebo tratě od jednoho letiště k druhému.

V tomto návodu se naučíte postavit letiště a najít pro něj nejlepší umístění k postavení.

File:Airport s CS.png

Malé letiště (3 × 4)

Nalezení vhodného umístění

(Nezapomeňte: Kliknutím a tažením pomocí pravého tlačítka myši se můžete pohybovat po mapě.)

Hledejte skupinu domů – to je město. Každé město má svůj název, který je zobrazen v jeho středu, za nímž následuje číslo v závorce vyjadřující jeho populaci. Pokuste se najít město s alespoň tisíci obyvateli. Je také důležité najít město s dostatkem prostoru, aby se sem vešlo malé letiště (3 × 4), a později i větší.

Stavba letiště

 1. Klikněte na tlačítko Stavět letiště Build airport 1.png na hlavním panelu nástrojů. Tím se otevře stavební panel nástrojů.
 2. Klikněte na Postavit letiště Build airport 2.png. Otevře se nové okno Výběr letiště.
Výběr letiště

Výběr typu letiště

 1. V tomto okně můžete vybrat typ letiště které chcete postavit. Na začátku hry můžete postavit jen Malé letiště. Později se vám odemknou další typy letiště, ale teď se naučíme používat Malé letiště.
 2. Nyní najdeme vhodné místo pro letiště. Je užitečné mít zapnutou funkci zvýraznění oblasti pokrytí.
 3. Bílé čtverce znázorňují oblast pro letiště (potřebné volné místo). Fialové čtverce znázorňují oblast pokrytí. Čím více domů budete mít ve fialové části, tím více cestujících bude toto letiště využívat.
Umístění letiště

Vhodné místo pro letiště.

 1. Po postavení prvního letiště je třeba postavit další. Najděte vhodné místo v dalším městě a zopakujte kroky 1 až 5.

Nákup letadla

 1. Klikněte na hangár umístěný na vašem letišti. Otevře se okno hangáru.
 2. V okně hangáru klikněte na Nová letadla.
Uvnitř hangáru…

Okno hangáru a okno Nové letadlo

 1. Prohlédněte si seznam dostupných letadel a jedno z nich si vyberte. Klikněte na něj a poté na tlačítko Koupit letadlo. Objeví se okno letadla.
Okno letadla

Okno letadla

 1. Nyní máte koupeno své první letadlo.

Další: Závěr »

Personal tools