Ampliar
/File/en/Paper-plus.png
Aquest article o secció necessita ampliar-se.
 • Podeu trobar més informació sobre què és necessari ampliar exactament a la pàgina de discussió d'aquest article.
 • Recorde utilitzar el manual d'estil
 • Lleve aquesta plantilla quan s'hagi ampliat l'article.

Ús de la plantilla

 1. En primer lloc expliqui clarament a la pàgina de discussió què és en particular el que considera que necessita ampliar. D'aquesta manera tenim per on començar (per si la gent té preguntes).
 2. Després escriviu {{Ampliar/Ca|notes}} dins l'article o secció que necessiti una ampliació, amb un breu resum.
  • El resum no té que ser massa profund, recorde que és per al lector, el redactor té la pàgina de discussió.
  • El resum ha de ser una observació o una frase que tingui sentit, tenint en compte que apareix just després de "Aquest article o secció necessita ampliar-se" al missatge.

Afegirà l'article a la categoria Articles que necessiten una ampliació.

Exemple

{{ca/Ampliar|N'hi ha que completar la llista de ponts.}}
/File/en/Paper-plus.png
Aquest article o secció necessita ampliar-se.
N'hi ha que completar la llista de ponts.
 • Podeu trobar més informació sobre què és necessari ampliar exactament a la pàgina de discussió d'aquest article.
 • Recorde utilitzar el manual d'estil
 • Lleve aquesta plantilla quan s'hagi ampliat l'article.