Corregir
/File/en/Edit-clear.png
Corregir
Aquest article necessita polir-se. Ha crescut amb el temps i ara és difícil de llegir. Vostè pot millorar-lo reescrivint parts d'ell o donant-li una nova estructura.

Ús de la plantilla

Escriu {{Corregir/Ca}} dins d'un article si creu que l'article no està ben estructurat, conté informació obsoleta i és prou difícil de llegir.

Aquest article s'afegirà a la categoria Articles proposats per corregir.

Exemple

{{ca/Corregir}}
/File/en/Edit-clear.png
Corregir
Aquest article necessita polir-se. Ha crescut amb el temps i ara és difícil de llegir. Vostè pot millorar-lo reescrivint parts d'ell o donant-li una nova estructura.