Històric
/File/en/Protection.png
Nota
Aquest article existeix només per motius històrics, i per això està protegit contra noves edicions.

Ús

Introduïu {{Històric/Ca}} a la pàgina protegida. Exemple:

{{ca/Històric}}

Això afegeix l'article a la categoria Protected pages (en).