Carga
Carga
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Cargo.png

Producida por: {{{producida}}}

Aceptada por: {{{aceptada}}}

Uso

Escriba:

{{es/Manual/Base Set/Cargos/Carga| carga  = 
| imagen = 
| producida =
| aceptada  =
}}

Ejemplo

Escribir:

{{es/Manual/Base Set/Cargos/Carga| carga  = Acero
| imagen = en/Manual/Base Set/Cargos/Steel.png
| producida = [[es/Manual/Base Set/Industries/Acería|Acería]]
| aceptada  = [[es/Manual/Base Set/Industries/Fábrica|Fábrica]]
}}

Da como resultado:

Acero
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Steel.png

Producida por: Acería

Aceptada por: Fábrica