Wymiana Grafik 8bpp
Template/pl/Archive/Community/Wymiana Grafik 8bpp
Bazowe Grafiki 8bpp
OpenGFX Screenshot

OpenGFX Readme

Dyskusja programistyczna na forach TT(ang.)
Wątek wydania na forach TT(ang.)
Pliki do pobrania z DevZone
Strona projektu w DevZone