Keypress

Contents

Opis

keypress renderuje kombinację klawisza klawiatury i/lub klawisza skrótu, aby lepiej komunikować się z tematem w wypowiedzi. Wymuszając spójny wygląd.
Ładnie też wygląda.

Stosowanie

{{keypress/core|n1|n2|n3|n4|n5|6}}

n1-5

są opcjonalnie nazwami klawisza(y).

6

jest opcjonalnie alternatywnym ciągiem separatora do użycia zamiast '+'

{{keypress/core}} można transkludować bezpośrednio, aby użyć tych innych opcji:

back

opcjonalnie jest kolorem 'klawisza'

font

jest opcjonalnie 'stylem czcionki' CSS i 'wariantem-czcionki', w tej kolejności.

Nota: Została stworzona, aby używać podobnej składni do wersji wikipedia.org i jest ograniczona do pięciu klawiszy na kombinację.

Przykład

rezultat kod
Ctrl+Alt+Delete {{pl/Keypress|ctrl|alt|delete}}
Ctrl + Alt + Delete {{pl/Keypress|ctrl|alt|delete|6= + }}
Alt+F4 BkSp ← Backspace {{en/Keypress/core|alt|back=red}}+{{pl/Keypress|f4|bksp|backspace||| }}
/File/en/Notice.png
Informacja
Ten szablon używa {{core (en)}} ,aby uniknąć powtarzania kodu.

link zewnętrzny

[1] (David Göthberg,Edokter,SMcCandish, i wszyscy.) z którego zostało to zaadaptowane.