Przedsiębiorstwa
{{{name}}}
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Industries.png

Klimaty: {{{climates}}}

Akceptuje: {{{accepts}}}

Produkuje: {{{produces}}}

Używanie

Napisz:

{{pl/Manual/Base Set/Industries/Przedsiębiorstwa| name= ''nazwa''
| image= en/''link do obrazka''
| climates= ''klimaty, w których występuje''
| accepts= ''ładunki, które akceptuje''
| produces= ''ładunki, które produkuje''
| notes= ''uwagi''
}}

Przykład

Napisz:

{{pl/Manual/Base Set/Industries/Przedsiębiorstwa| name=Kopalnia węgla
| image=en/Manual/Base Set/Industries/Coalmine.png
| climates=[[pl/Manual/Klimat]], [[pl/Manual/Klimat]]
| accepts= Nic
| produces= [[pl/Manual/Base Set/Cargos/Węgiel|Węgiel]]
| notes= Nie występuje w klimacie [[pl/Manual/Klimat]]m
}}

Wynik:

Kopalnia węgla
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Coalmine.png

Klimaty: Klimat, Klimat

Akceptuje: Nic

Produkuje: Węgiel

Uwagi: = Nie występuje w klimacie Klimatm