Preguntes més freqüents sobre les versions d'OpenTTD

OpenTTD és un projecte en constant evolució, amb noves característiques, opcions i millores que estan disponibles amb regularitat. Si bé l’addició freqüent de "joguines noves" per a jugar és ben rebuda pels més veterans, pot arribar a ser molt dificultós per als nouvinguts saber quines diferències n'hi han entre les diferents versions, què s’ha d’instal·lar i què esperar en termes d’estabilitat de cada versió.

Contents

Nightly, RC, Trunk...? què significa tot açò?

Entendre els termes que utilitzen els desenvolupadors per a referir-se a les distintes versions d’OpenTTD és clau per a conèixer les característiques (i l’estabilitat) que desitge per al seu joc.

Versió build

Una versió "build" (literalment "construcció", en anglès) és un terme genèric que es referix simplement a qualsevol versió en particular del joc. En aquesta traducció usarem en el seu lloc el terme "versió".

Aquestes versions "build" poden ser oficials (versions estables d’OpenTTD) o l’última versió completa (i pot ser amb errors) del contingut disponible. Si vosté és un manetes, inclús pot compilar la seua pròpia i personalitzada versió "build" amb diferents combinacions de totes les característiques disponibles.

El terme "versió" s’utilitzarà a la resta d’aquest document per a fer referència a una versió "build" del joc. En altres pàgines d’aquesta web potser trobe el terme en anglès "build" o la seua traducció literal al castellà "construcció" per a referir-se al mateix concepte.

Versió estable (o llançament)

Un "llançament" ("release" en anglès) oficial és just això: el llançament d’una versió estable i completa del joc. En la traducció al català usarem indistintament "llançament" o "versió estable" del joc.

Encara que hi pot contenir correccions d’errors menors, s’espera que no n'hi hauran canvis significatius en una versió estable del joc, i qualsevol addició de noves característiques serà part d’una versió futura.

Un llançament d’OpenTTD és com el llançament (o versió estable) de qualsevol paquet de programació, i per tant es numera. Per exemple, l’última versió estable d’OpenTTD és la 1.10.3. Els llançaments de versions que inclouen notables canvis en el joc es denoten amb les dos primeres xifres, segons la seua importància, mentres que els canvis menors estan representats per la tercera xifra.

Proposta de llançament (versió RC o versió de prova)

Una versió "RC" ("Release Candidate", literalment "llançament candidat") és una versió de prova (testing-build) que es publica prèviament a una nova versió estable del joc.

En la traducció al català usarem preferentment "versió RC", "proposta de llançament" o "versió de prova" (testing-build). També pot trobar-se la traducció literal "llançament candidat" o inclús "construcció RC" per a referir-se al mateix concepte.

Pot considerar-la com una proposta de llançament. Una versió RC és un llançament durant la seua elaboració (previ a un nou llançament). Mentres que les característiques de menor importància es poden agregar a una RC, majoritàriament, la llista de característiques es congela.

El que distingeix una RC d’una versió estable és simplement la quantitat de proves i correcció d’errors que queda per fer. D’una RC es pot esperar que siga prou estable, però encara pot haver-hi errors amb algunes característiques.

Una RC es numera de la manera següent: [Versió de llançament]-RC[número candidat]

Per exemple, una versió RC d’OpenTTD és la 1.0.0-RC3 (de 18-Març-2010). Una vegada que la RC es va confirmar prou estable, es va convertir en un llançament de ple dret com la versió estable 1.0.0.

Les versions RC sempre han de ser prou estables, per la qual cosa si n'hi ha una disponible, es recomana usar-la i no perdre’s les seues noves característiques esperant que isca el llançament oficial. Una RC és simplement una versió que li falta un poc de polit.

Versió de desenvolupament (nocturna o nightly)

Una versió "nightly" o "nocturna" és, en general, una versió de treball durant la fase de creació. En la traducció al català usarem indistintament "versió de desenvolupament", "versió nocturna" o "versió nightly" (també pot trobar "construcció nocturna").

Una versió nocturna contindrà característiques punteres per a OpenTTD (generalment característiques previstes per al pròxim llançament), però cal esperar que siguen inestables i amb errors. Aquestes versions en desenvolupament poden, potencialment, corrompre les partides guardades, per la qual cosa ha de fer còpia de tots els fitxers de dades importants abans d’instal·lar una versió nightly.

Com suggereix el seu nom ("nightly" significa "cada nit" en anglès), es compilen ben sovint, de manera que les noves característiques d’OpenTTD estiguen disponibles regularment. Si vosté sent parlar d’una nova característica d’OpenTTD, però no la troba en la seua versió estable, el més probable és que estiga inclosa en una versió nightly. Sospese els riscos (que es redueixen substancialment fent còpies de seguretat de les seues dades! entèn la indirecta? /File/en/Face-Smiley-120px.png ), i instal·le una versió nightly si desitja una característica que no està encara disponible en una versió estable o en una RC.

Nota: una versió nocturna sempre s’ha d’instal·lar sobre una versió estable. En altres paraules, instal·le una versió estable o versió RC primer, i a continuació, instal·le una versió nocturna al damunt d'ella.

PER FER: Descriure el procés d’instal·lació i desinstal·lació de les versions nightly.

Els versions nightly segueixen un esquema de numeració diferent que les versions estables. Una versió nightly es numerarà com r8642, per exemple.

Versió Trunk

Com es relacionen les versions Trunk, Branch, Estable, Nightly i RC

El terme "trunk" o "tronc" (igual que el tronc d’un arbre) es referix a la línia principal de desenvolupament del projecte OpenTTD. Contrasta amb el terme "branch" (que significa "branca") explicat més avant. Una versió trunk conté el codi desenvolupat o aprovat pels desenvolupadors principals del joc. El codi contingut en el tronc s’anticipa en el seu camí a una versió estable oficial. Per extensió, el codi contingut en el tronc pot considerar-se com el codi "oficial" d’OpenTTD.

Les versions nightly, com es descriu anteriorment, sempre contindran el codi més recent "en el tronc" o línia principal de desenrotllament. Per tant, si vosté veu una característica descrita com "en el tronc", pot estar segur que estarà disponible en la següent versió nightly, si encara no ho està.

En les pàgines en català s’usaran preferentment els termes "versió trunk" (per a referir-se a les versions) i "en el tronc" o "en la línia principal" de desenvolupament (per a referir-se a la seua situació dins del projecte general). Encara que també pot trobar-se amb altres traduccions com "versió tronc", "versió principal", "en el trunk"...

Branca o branch SVN

Generalment, una branca o "branch SVN" es crea per a desenvolupar una funció específica, un conjunt de característiques o funcionalitat que són candidates per a la seua inclusió en la línia principal de desenvolupament (i, eventualment, en una versió estable), però continua estant en gran manera "en llibertat vigilada". Les branques SVN no s’han provat amb unes altres de noves característiques d’OpenTTD i per tant pot danyar o desfer el treball que altres desenvolupadors han fet. El treball es realitza en una branca de treball independent del tronc. Veja-ho una altra vegada com si fóra un arbre: una branca s’origina del tronc, però després creix a partir ell.

Si una branca SVN es verifica per altres desenvolupadors com a estable (ella mateixa i en relació amb les característiques desenvolupades en altres parts) podrà fusionar-se més tard de nou en el producte com a part d’una versió nightly. Fins que açò es confirme, no obstant això, no n'hi han garanties que les característiques d’una branch funcionaran amb les d’una altra. Es recomana que si desitja utilitzar les característiques que es desenvolupen en una branca SVN, primer instal·le la versió en el moment en què es va separar la branca SVN, i després instal·le el codi de la branca damunt.

Així, per exemple, si la versió nightly més recent es va alliberar el divendres, però el codi de la branca SVN s’ha desenvolupat per separat des del dilluns, vosté ha de treballar a partir de la versió nightly que es va alliberar el dilluns, i després instal·lar la branca SVN sobre aquesta última.

Com pot veure, les característiques es compensen: obté les característiques de la branca que desitjava, però és probable que no obtinga les últimes característiques publicades en la branca principal o tronc.

Igual que amb les versions nightly, cal esperar que les branques SVN tinguen fallades i siguen inestables. A més, les branques SVN normalment han sigut objecte de menys proves que la branca principal (açò significa que menys ulls han güaitat el codi) el que els fa potencialment molt menys estables.

Pegat

Un "pegat" (en anglès "patch"), en termes generals, és un xicotet codi o funcionalitat desenvolupada per algú fora dels desenvolupadors principals del joc. Açò no implica necessàriament que un pegat siga d’alguna manera inferior al codi del tronc, només significa que conté una funcionalitat i/o codi que no té (encara) aprovada la seua inclusió en una futura versió del joc.

Tinga en compte que el treball en el tronc (i en menor grau, en una branca SVN) es realitza per un conjunt discret de desenvolupadors, i els pegats poden ser creats per qualsevol persona. Açò obri grans possibilitats per a la creativitat i noves funcionalitats, però també introdueix un factor de risc més alt, ja que els pegats poden ser creats per qualsevol persona.

Els pegats no es poden instal·lar directament com les versions nightly, han de ser compilades en la màquina d’un usuari.

Veja també: Com aplicar pegats en els fòrums (en anglès).

MiniIN

El MiniIN

Article principal: MiniIN
El MiniIN és un entorn de desenvolupament, separat de la línia principal de desenvolupament, que conté el codi del tronc més molts pegats d’usuaris. Després de la versió 0.5.0, el MiniIN ja no s’actualitza amb el codi tronc. Des d’aqueix moment el MiniIN és la versió 0.5.0 més tots els pegats d’usuari.

Quina versió d’OpenTTD he d’instal·lar?

Comence amb la darrera versió estable (o la versió RC, si n’hi ha). Vaja a la pàgina de descàrregues d'OpenTTD. L’última versió estable sempre ha d’aparèixer allí.

Molta gent està satisfeta amb les versions principals. D’altra banda, si es va assabentar d’una característica que li agradaria tenir, descàrregue la darrera versió nightly i instal·le-la sobre la seua versió estable (recorde, fer una còpia de seguretat de les partides guardades).

Només si està realment segur de que aqueixa versió la té (i en este cas, per què està llegint açò?) prove a instal·lar una branca SVN.

Vaig sentir parlar d’una certa característica. Per què no apareix en el meu joc?

Vosté podria tenir una versió instal·lada distinta. Moltes de les més noves (i a vegades millors) característiques són només part de la versió nightly (és a dir, versió de desenvolupament de la línia principal de desenvolupament) actual, encara que s’està a l’espera que formen part de la futura versió estable.

Si vosté sap que té instal·lada la versió correcta prove a activar-la en la finestra de Paràmetres avançats.

Com puc realitzar un seguiment de quines característiques?

On puc descarregar la versió que vull?

Vea también