Αυτόματη σιδηροτροχιά

Για τα προεπιλεγμένα εργαλεία κατασκευής γραμμών δείτε: Χτίσιμο σιδηροτροχιάς.

Το εργαλειό Αυτόματης σιδηροτροχιάς /File/en/Manual/Build autorail.png χρησιμεύει ως μια χρήσιμη αντικατάσταση για τα παραδοσιακά εργαλεία γραμμών, σε κάποιες περιπτώσεις. Αντί να έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση, το εργαλείο αυτόματης σιδηροτροχιάς τοποθετεί ράγες ανάλογα με το κομμάτι του τετραγώνου στο οποίο δείχνετε. Δείξτε τις γωνίες και τοποθετούνται οριζόντιες και κάθετες ράγες, δείξτε τις πλευρές και διαγώνιες ράγες τοποθετούνται με ευκολία.

Αντίθετα με το παλαιό τρόπο τοποθέτησης, το εργαλείο αυτόματης σιδηροτροχιάς μπορεί να σύρει τμήματα οριζοντίων και καθέτων γραμμών επιτρέποντας για γρήγορη κατασκευή τμημάτων που ήταν παλαιότερα δύσκολο να κατασκευαστούν.

Αυτό είναι χρήσιμο όταν κατασκευάσετε μεγάλους σταθμούς όπου χρειάζεται να συνδέσετε μυριάδες πλατφόρμων σε έναν σιδηρόδρομο η σε σταθμούς «γωνίας» όπου δύο σταθμοί σε διαφορετικές κατευθύνσεις συναντώνται.

Επίσης, η αυτόματη σιδηροτροχιά επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση τμημάτων σιδηροτροχιάς. Απλά κρατήστε πατημένο το Ctrl, και τα επιλεγμένα τμήματα θα αφαιρεθούν, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων με σηματοδότες.

Δύο προορισμοί «σε γωνία».