Επιβατηγό Πλοίο Chugger-Chug

Στατιστικά

Chugger-Chug Passenger Ferry Επιβατηγό Πλοίο Chugger-Chug
Κόστος Ταχύτητα Διάρκεια ζωής
18.279£ (36.558$) 32 χλμ/ω (20 μίλια/ω) 30 έτη
Λειτουργικά έξοδα / έτος Έτος σχεδίασης Χωρητικότητα
1.476£ (2.952$) 1946 100 επιβάτες

Περιγραφή

Το Chugger-Chug είναι το πρώτο επιβατηγό πλοίο διαθέσιμο στον παιχνιδότοπο. Προσφέρεται για αργή μεταφορά επιβατών σε μεγάλες αποστάσεις.

Αντίστοιχο στη πραγματικότητα

Πλασματικό.

Δείτε επίσης