Luigix

/File/en/Flag.png Hello, my name is Luis and my nickname in this wiki is Luigix


/File/ca/Flag.png Hola, el meu nom és Lluís y el meu nick Luigix


/File/es/Flag.png Hola, me llamo Luis y mi nick en esta wiki es Luigix


--Salutacions, Saludos, Greetings-- /File/en/Face-Cool-120px.png

Zona de proves (My Sandbox)

Articles a la meua zona de proves, ara.
(in my sandbox, now) (en mi zona de pruebas):

Recursos (Resources)

{{-}} equival a <br style="clear:both;">

{{-left}} equival a <br clear="left" />

{{-right}} equival a <br clear="right" />

Recursos wiki (Wiki resources) i altres (& others)

Eines de traducció (Translation tools)

Ara estic treballant en (Now I'm working on)