Port serwera

Port na którym działa serwer OpenTTD. Wartość domyślna to 3979. (Używa 3978, aby skontaktować się z serwerem głównym) OpenTTD używa TCP i UDP

/File/en/StubIcon.png
Szkic
Ten artykuł jest szkicem. Proszę, jeśli możesz, rozwiń to.