Samoczyszczenie bez pojazdów

Nowa zmienna autoclean_novehicles została wprowadzona w wersji 0.7.0, która określa liczbę miesięcy, po których nieaktywna firma bez pojazdów jest usuwana, niezależnie od ustawienia hasła. Zapobiega to tworzeniu przez graczy „pustych” firm. (Autoclean_companies) będzie musiało włączyć tę opcję, aby działała.)

Wartość maksymalna - 256 miesięcy ~ 21 lat gry

Należy pamiętać, że ustawienie tej wartości na 0 powoduje wyłączenie tej opcji.