Spectator mode

Tryb obserwatora pozwala połączyć się z grą bez konieczności zakładania firmy lub dołączania do niej. Widzowie mogą przeglądać wszelkie informacje normalnie dostępne w grze i mogą rozmawiać z innymi widzami i graczami, ale nie może wchodzić w interakcje z grą w żaden konkretny sposób. Wszystkie ikony budowania (build) są wyszarzone. Domyślne kliknięcie ikon informacji o firmie/pojeździe pokazuje elementy należące do firmy gracza o najniższym numerze. Kliknięcie i przytrzymanie działa normalnie, aby wybrać informacje innych firm.