Zapis gry

Plik zapisu gry

Zapis gry jest plikiem z rozszerzeniem .sav zawierającym poprzednio rozgrywaną i zapisaną grę jedno- lub wieloosobową. Można go wczytać później do gry zarówno jednoosobowej, jak i wieloosobowej, bez utraty danych.

OpenTTD jest kompatybilny z większością zapisów TTD, TTDPatch i poprzednich wersji OpenTTD. Takie zapisy zostaną przekonwertowane do najnowszego formatu OpenTTD. Więcej szczegółów w artykule na temat interoperacyjności.