Rozgrywka kooperacji

Czym jest rozgrywka kooperacyjna?

Rozgrywka kooperacyjna (lub co-op) polega na tym, że dwie lub więcej osób prowadzi firmę korzystającą z systemu gry wieloosobowej, pracując razem, aby osiągnąć te same cele. Ten styl gry wymaga wielkich umiejętności, ponieważ musisz wiedzieć, co robią inni ludzie, i upewnij się, że nie zużyjesz zbyt wielu funduszy.

Dobrym przykładem pracy zespołowej w akcji byłaby jedna osoba umieszczająca szyny na trasie z dwoma szynami, a druga osoba dodawała sygnały podczas jazdy. Gry kooperacyjne mogą prowadzić do szybkiego rozwoju firmy i tras. Dwie pary oczu są zawsze lepsze niż jedna.

Kto w to gra?

Każdy, kto chce. Jednak grupa graczy na openttdcoop są najlepiej znane. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź ich blog [1], wiki [2] lub chat na IRC'u OpenTTDCoop OFTC IRC Web Chat.

Zespół opracował nową propozycję rozgrywki "kooperatywnej, ale konkurencyjnej" w połowie 2006 roku. Wiele pomysłów dotyczących tej koncepcji zostało spisanych tu.