Configuració i preferències
/File/ca/Flag.png Figuren dins d'aquesta llista les pàgines que tenen informació sobre la configuració i les preferències. Veja també Executar seqüències d'ordres d'inici
/File/en/Flag.png Pages that have information about settings and preferences are listed here. See also Running Startup Scripts (en)

Pages