Interfície
Paràmetres avançats

Interfície

Construcció

Vehicles

Estacions

Economia

Competidors

Finestra de paràmetres avançats, secció interfície

La secció interfície permet configurar diverses opcions relacionades amb la interfície del joc. A continuació s'expliquen cada un dels paràmetres disponibles. Per a cada ajust, es mostra la variable corresponent de l'arxiu de configuració openttd.cfg amb els seus possibles valors.

Contents

La secció Interfície de la finestra de Paràmetres avançats (1.1.1).

Opcions de pantalla

Utilitza el format de data [llarga] en els jocs desats

Característica disponible (des de 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Et permet triar entre tres tipus de notació de data per a usar en el nom de les partides guardades.

Valors possibles: llarga (31st Dec 2008), curta (31-12-2008) o ISO (2008-12-31)

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] date_format_in_default_names = <long|short|iso>)

Mostra els habitants a l'etiqueta del nom de població

Característica disponible (des de 0.3.6)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Mostra els habitants d'una ciutat a la mateixa etiqueta del nom d'una ciutat. Amb aquesta opció vostè no ha d'obrir la finestra d'una ciutat per veure com és de gran.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] population_in_label = <true|false>)

Mostra un cartell de mesura quan estiguis utilitzant vàries eines de construcció

Característica disponible (des de 0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Mostra informació indicant la longitud, l'àrea i, o l'alçada quan s'utilitzen algunes eines de construcció.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] measure_tooltip = <true|false>)

Utilitza indicadors de carregament

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Aquest paràmetre permet mostrar els indicadors de càrrega quan es carrega o descarrega un vehicle, en percentatge.

Valors possibles: Inactiu, Pròpia companyia o Totes les companyies

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] loading_indicators = <0-2>)

Mostra la decoració de la companyia

Característica disponible (des de 0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Permet establir si es pot utilitzar un color específic (diferent del color de la companyia) per a cada tipus de vehicle (per exemple, per als autobusos). Quan està desactivada tots els vehicles de la companyia tenen el mateix color. Els colors es poden establir a través de Companyia/Esquema de colorsi usant els botons de la part superior de la finestraNou esquema de colors.

Valors possibles: Cap, Pròpia companyia o Totes les companyies

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] liveries = <0-2>)

Mostra les vies reservades

Característica disponible (des de 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Quan està activada, els trams de les vies reservats pels trens es mostren d'un color més fosc. És útil per a depurar i millorar l'ús de senyals de camí a les interseccions.

Valors possibles: <span :Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] show_track_reservation = <true|false>)

Agrupa les despeses a la finestra de finances de la companyia

Característica disponible (des de 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Mostra agrupats els ingressos, els costos de manteniment i els costos d'inversió en tres grups, en lloc de tenir una sola llista amb tot barrejat.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] expenses_layout = <true|false>)

Color de la terra utilitzat al mapa petit

Característica disponible (des de 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Estableix el color principal del mapa petit com a verd, verd fosc o violat.

Valors possibles: Verd, Verd fosc o Violat

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] smallmap_land_colour = <0-2>)


Interacció

Radi de tall de la finestra

Característica disponible (des de 0.3.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Distància (ràdio) en píxels en què una finestra que s'arrossega prop d'altra, automàticament s'ajusta a la vora d'aquesta (o a la vora de la pantalla).

Valors possibles: desactivat o 1 píxel fins a 32 píxels

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] window_snap_radius = <num_val>)

Nombre màxim de finestres no-enganxoses

Característica disponible (des de 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Estableix la quantitat de finestres que es poden obrir en qualsevol moment, sense comptar les finestres enganxoses. En obrir més finestres que el límit establert ací, la finestra més antiga es tancarà automàticament.

Valors possibles: desactivat o 5 fins a 255

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] window_soft_limit = <num_val>)

Enllaça la barra d'eines del paisatge a les barres d'eines de vies/carreteres/aigua/aeroports

Característica disponible (des de 0.4.0.1)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Al clicar als botons /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png Construeix vies, /File/en/Manual/Manual html ma6d6c8c.png Construeix carreteras, /File/en/Manual/Manual html m2cc0c4cd.png Construeix ports o /File/en/Manual/Manual html 1ae92703.png Construeix aeroports de la barra de menú s'obrirà la barra d'eines Creació de paisatge al costat de la barra d'eines adient. En tancar-les també es tancarà la barra d'eines Creació de paisatge.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] link_terraform_toolbar = <true|false>)

Prefereix fer un xat d'equip amb <ENTER>

Característica disponible (des de 0.5.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Amb aquesta opció activada, en prémer la tecla Enter, els missatges de xat només s'enviaran als membres de l'equip i no a tots els jugadors.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] prefer_teamchat = <true|false>)

Finestra d'avís quan el ratolí és al marc del programa

(Error de traducció, en realitat és "Desplaçar la pantalla quan el ratolí està prop de les vores")

Característica disponible (des de 0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

En situar el ratolí prop de les vores la pantalla es desplaçarà automàticament.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] autoscroll = <true|false>)

En desplaçar la pantalla amb el ratolí mou la vista en la direcció contrària

Característica disponible (des de 0.4.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Inverteix el desplaçament de la finestra quan ens movem amb clic-dreta.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] reverse_scroll = <true|false>)

Desplaçament suau de la vista

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Amb aquest paràmetre activat, quan fem servir centra la vista o en fer clic en una notícia o al botó situació d'algunes finestres, la finestra es desplaça suaument en lloc de saltar fins a la nova ubicació.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] smooth_scroll = <true|false>)

Desplaçament amb el botó esquerre

Característica disponible (des de 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Amb aquest paràmetre habilitat, pots utilitzar el botó esquerre del ratolí com a "eina mà", és a dir, fer clic i arrossegar el mapa a la pantalla. Aquesta opció no reemplaça el comportament anterior del clic-dreta i arrossegar que continua actiu.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] left_mouse_btn_scrolling = <true|false>)

Funció de la rodeta del ratolí

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Defineix l'ús que pots donar-li a la roda del ratolí: si vols utilitzar-la per a ampliar, per a desplaçar-se pel mapa o deshabilitar-la.

Valors possibles: Zoom mapa, Mou el mapa or Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] scrollwheel_scrolling = <0-2>)

Velocitat del mapa amb la rodeta del ratolí

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Fixa la sensibilitat de la rodeta del ratolí.

Valors possibles: 1 to 15

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] scrollwheel_multiplier = <num_val>)


Mostra la finestra de balanç al finalitzar cada any

Característica disponible (des de 0.2.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Estableix si es mostra o no la finestra de finances al final de l'any.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] show_finances = <true|false>)

Duració del missatge d'error

Característica disponible (des de 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Quantitat de segons que dura un missatge d'error.

Valors possibles: 0 segons a 20 segons

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] errmsg_duration = <num_val>)

Mostra cartells

Característica disponible (des de 1.1.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Valors possibles: Botó dret o Mantén durant 1 segon fins a 5 segons

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] hover_delay = <num_val>)

Posició de la barra d'eines principal

Característica disponible (des de 0.3.4)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Ubicació de la barra d'eines que conté totes les eines de construcció.

Valors possibles: Esquerra, Centre or Dreta

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] toolbar_pos = <0-2>)

Posició de la barra d'estat

Característica disponible (des de 1.1.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Ubicació de la barra d'estat.

Valors possibles: Esquerra, Centre or Dreta

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] statusbar_pos = <0-2>)

Posa en pausa automàticament en començar un nou joc

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

En activar aquesta opció s'ajusta automàticament el joc en mode de pausa quan s'inicia un nou joc.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] pause_on_newgame = <true|false>)

Utilitza la llista de vehicles avançada

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

La llista avançada de vehicles, permet col·locar als vehicles en grups i realitzar-hi certes accions, com ara substitució de vehicles i l'enviament a les cotxeres o al dipòsit.

Valors possibles: Inactiu, Pròpia companyia o Totes les companyies

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] advanced_vehicle_list = <0-2>)

Mostra horaris en marques en lloc de dies

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Augmenta la precisió de la característica horaris, on un dia equival al voltant de 74 tics del joc.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] timetable_in_ticks = <true|false>)

Mostra l'arribada i la sortida als horaris

Característica disponible (des de 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Activa o desactiva la columna d'arribades i sortides de la finestra d'horaris.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] timetable_arrival_departure = <true|false>)

Creació ràpida d'ordres per a vehicles

Característica disponible (des de 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Con este paràmetre activat, l'opció 'Ves a' de la finestra Ordres d'un vehicle romandrà activa després de fer clic a una estació. Això permet fer clic amb rapidesa en diverses estación sense haber de clicar el botó 'Ves a' entre estació i estació.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] quick_goto = <true|false>)

Tipus de via predeterminada (en un joc nou/joc desat)

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Estableix quin tipus de ferrocarril utilitzarà com a predeterminat.

Valors possibles: First available, Last available or Most used

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] default_rail_type = <num_val>)

Desactiva la construcció d'infraestructures quan no hi hagi disponibles vehicles adequats

Característica disponible (des de 0.6.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Fa possible l'ús d'algunes eines de construcció, tot i que no hi haja vehicles disponibles per a aquest tipus d'infraestructura.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] always_build_infrastructure = <true|false>)

Manté les eines de construcció d'infraestructures quan no hi hagi disponibles vehicles adequats

Característica disponible (des de 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Manté, per exemple, la finestra de construcció d'estacions d'autobusos oberta, després de construir una nova estació d'autobusos. Això li permet posar ràpidament diverses estacions d'autobusos sense haver de fer clic al botó construeix carreteres abans.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] persistent_buildingtools = <true|false>)

Les notícies en color apereixen en

Característica disponible (des de 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

L'any en que els diaris apareixen en color. Aquesta opció es va moure des de la secció d'Economia a la versió 0.7.0. The year in which coloured newspapers appear.

Valors possibles: 0 to 5,000,000

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] colored_news_year = <year>)

En versions anteriors

/File/en/Content.png
Contingut històric
Aquesta pàgina o secció té contingut que ja no és rellevant per a la versió actual d'OpenTTD. Per favor, manteniu-lo intacte, ja que mostra documentació històrica.

Opcions de pantalla

Mostra la velocitat del vehicle a la barra d'estat

Característica disponible (des de 0.2.0 fins a 1.0.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Serveix per a mostrar la velocitat del vehicle a la barra d'estat de la finestra del vehicle, des d'on es pot aturar o arrencar el vehicle.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] vehicle_speed = <true|false>)

Mostra sempre la data llarga a la barra d'estat

Característica disponible (des de 0.2.0 fins a 1.0.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Mostra la data completa a la part inferior de la pantalla tot el temps i no només en mode de pausa.

Valors possibles: Actiu o Inactiu

En el fitxer de configuració Openttd.cfg: ([gui] status_long_date = <true|false>)

Veja també