Traducció menys 10 per cent
/File/ca/Flag.png Pàgines que estan traduint-se al catalá amb menys del 10% traduït.
Per a les estadístiques sobre traducció.
/File/en/Flag.png Pages that are being translated to the Catalan with less than translated 10%.

Pages