Contingut històric

Ús

Escriu {{Contingut històric/Ca|Un texto.}} en una secció d'un article. Exemple:

{{ca/Contingut històric|Això s'aplica a partir de la versió 0.6}}
/File/en/Content.png
Contingut històric
Aquesta pàgina o secció té contingut que ja no és rellevant per a la versió actual d'OpenTTD. Per favor, manteniu-lo intacte, ja que mostra documentació històrica.
Això s'aplica a partir de la versió 0.6