Historyczne

Stosowanie

Wprowadź {{Historyczne/Pl|text}} wewnątrz sekcji artykułu.

Przykład:

{{pl/Historyczne|Dotyczy to wersji do 0.6}}
/File/en/Content.png
Historyczna zawartość
Ta strona lub sekcja zawiera treści, które nie są już istotne dla bieżącej wersji OpenTTD. Zachowaj go nienaruszony, ponieważ pokazuje on część historii tej wiki jako dokumentację.
Dotyczy to wersji do 0.6

Zobacz też

{{en/Historical}}- dla szablonu z ochroną