Πλοία

Στατιστικά

Template/el/Manual/Base Set/Ships/Πλοία
Κόστος Ταχύτητα Διάρκεια ζωής
{{{Κόστος}}} {{{Ταχύτητα}}} {{{Διάρκεια ζωής}}} έτη
Λειτουργικά έξοδα / έτος Έτος σχεδίασης Χωρητικότητα
{{{Ετήσια}}} {{{Έτος σχεδίασης}}} {{{Χωρητικότητα}}}

Περιγραφή

{{{Περιγραφή}}}

Αντίστοιχο στη πραγματικότητα

{{{Πραγματικότητα}}}

Δείτε επίσης