Infobox NewGRF

{| class="infobox bordered" align="right" style="width: 300px; font-size: 90%; border:1px solid #C0C090;" cellpadding="2" | colspan="2" style="text-align: center; background-color: #F8EABA;" | Nie podano tytułu |- | colspan="2" style="text-align: center;" |

/File/pl/No image.png

|- ! style="background-color: #F8EABA; border:1px solid #C0C090;" | Grafika | |- ! style="background-color: #F8EABA; border:1px solid #C0C090;" | Kodowanie | |- ! style="background-color: #F8EABA; border:1px solid #C0C090;" | Kategoria | Nie wybrano żadnej kategorii |- ! style="background-color: #F8EABA; border:1px solid #C0C090;" | Strona internetowa | |- ! style="background-color: #F8EABA; border:1px solid #C0C090;" | Prawa autorskie | |}

Używanie

Wpisz:

 {{pl/Community/NewGRF/Infobox NewGRF|setname= Nazwa NewGRFa
 |screenshot= en/Zrzutekranu.png
 |artist= Autor grafiki
 |coder= Koder
 |focus= pl/NewGRF/Kategoria (np. Pociągi, Budynki, Pojazdy)
 |homepage= Strona internetowa (lub link do forum)
 |homepagename= Nazwa strony internetowej (tekst wyświetlany w linku do strony podanej powyżej)
 |copyright= Prawa autorskie
 }}

Do dokumentacji.