Oczekiwane tłumaczenie
/File/en/Translation.png

Szablon

Po Polsku

Użyj tego szablonu w artykułach, aby oznaczyć sekcje do przetłumaczenia.
Wprowadzenie {{Oczekiwane Tłumaczenie/Pl}}

In English

To using in the articles pending to translate in French, to separate the translated text and not-translated text.
You write {{Oczekiwane Tłumaczenie/Pl}} in separation point.

The articles will added to the categories: Tłumaczone na język polski and Artykuły w języku_polskim