Tłumaczone na język polski
/File/pl/Flag.png Ta strona jest indeksem różnych artykułów, które mają być przetłumaczone na polski na wiki OpenTTD.
Artykuły z {{pl/Tłumaczenie}} i {{pl/Community/NewGRF/Oczekiwane tłumaczenie}} są automatycznie uwzględniane w tej kategorii.
/File/en/Flag.png This page provides an index for a wide range of articles to be translated into Polish in OpenTTD Wiki.
Articles with {{pl/Tłumaczenie}} and {{pl/Community/NewGRF/Oczekiwane tłumaczenie}} templates are automatically included here.

Dla statystyki postępu tłumaczonych stron en

Zobacz też


Pages

Templates