Preguntes més freqüents sobre NewGRF

Respostes a les preguntes més freqüents i als problemes amb NewGRF, els gràfics de reemplaçament per a OpenTTD. Per a obtenir més informació sobre NewGRF, inclosos els paràmetres avançats, consulte NewGRF.

Com puc obtenir gràfics diferents per al meu OpenTTD? (Instal·lació)

OpenTTD utilitza uns fitxers especials anomenats GRF (també coneguts com NewGRF) per a reemplaçar els gràfics per defecte del joc. Aquests fitxers també es poden utilitzar per a canviar les estadístiques i el comportament de diversos objectes en el joc, incloent-hi la velocitat dels vehicles, els efectes de so en el joc, i la data en què els vehicles s’introdueixen entre altres molts exemples.

El procediment per a integrar aquests fitxers al seu joc depèn de la versió d’OpenTTD que estiga utilitzant.

El primer pas per a tots els usuaris és copiar els fitxers GRF de la seua elecció al directori /data del seu OpenTTD. Després d’haver copiat els fitxers, necessitarà saber el número de la seua versió d’OpenTTD per a continuar.

Per als usuaris de Mac OSX la carpeta /data no és el mateix directori /data que està en el paquet de l’aplicació (on es col·loquen el fitxer sample.cat i altres fitxers GRF), haurà de crear una nova carpeta anomenada /data en la mateixa carpeta que conté el fitxer openttd.cfg.

Versió 0.5.0 i posteriors d'OpenTTD
 1. Inicie OpenTTD, a continuació comence un joc nou o carregue una partida guardada.
 2. Al menú Opcions /File/en/Manual/Manual html md7ebe52.png, seleccione Extensions NewGRF.
 3. A la finestra Paràmetres NewGRF es mostra una llista de tots els fitxers NewGRF instal·lats actualment. Per a afegir fitxers, faça clic a Afegeix.
 4. Una nova finestra s’obrirà, mostrant tots els fitxers GRF disponibles actualment al directori /data. Si s’ha oblidat de col·locar qualsevol fitxer .grf al directori /data, col·loque'l i a continuació faça clic a Reescaneja arxius.
 5. Seleccione els fitxers .grf que desitge instal·lar i faça clic a Afegeix a la selecció.
 6. A la finestra anterior Paràmetres NewGRF, ara pot llevar els fitxers .grf que no desitge utilitzar, o canviar l’ordre en què els fitxers es carreguen. Tinga en compte que si dos o més fitxers .grf comparteixen alguna característica, la configuració dels fitxers que es carreguen en últim lloc sobreescriuen (tenen prioritat sobre) els fitxers que s’han carregat abans.
 7. Quan haja acabat, faça clic a Aplica els canvis.
Versions d'OpenTTD anteriors a la 0.5.0
 1. Òbriga el fitxer openttd.cfg del directori arrel d’OpenTTD amb una aplicació d’edició de textos (Bloc de notes o semblant).
 2. Col·loque’s al final del fitxer i escriba el següent:
  [newgrf]
  primerset.grf
  segonset.grf
  tercerset.grf
  
  on "primerset.grf", etc, són els noms dels fitxers .grf. Tinga en compte que si dos o més fitxers .grf comparteixen alguna característica, la configuració dels arxius carregats posteriorment sobreescriuen (tenen prioritat sobre) els carregats anteriorment.
 3. Dese el fitxer, i inicie OpenTTD.

He descarregat un fitxer GRF que dóna error, o provoca que OpenTTD deixe de funcionar. Per què?

No tots els fitxers .grf funcionen a OpenTTD, ja que els NewGRF són, en aquesta etapa de desenvolupament, només parcialment compatibles. Desafortunadament, no hi ha manera de saber per anticipat quins arxius .grf funcionen amb OpenTTD i quins no. L’única manera de saber-ho és instal·lar-los i començar a jugar.

He carregat els fitxers GRF a OpenTTD i he carregat una partida guardada, però no apareixen els gràfics dels vehicles nous. Per què?

Qualsevol joc nou que vosté comence, automàticament usarà els arxius .grf que acaba d'instal·lar. No obstant això, els les pardides iniciadess abans de carregar els nous arxius i que vosté carrega després d'haber instal·lat nous gráfics, requereixen els següents passos:
 1. Óbriga la consola d’OpenTTD polsant la tecla situada a l’esquerra de l’1 del demogràfics teclat alfanumèric ('\' al teclat espanyol, '²' al teclar francés, '\' al teclat italià i '¬' a Hispanoamèrica).
 2. Escriga "resetengines"

Tinga en compte que, inclús després d’escriure "resetengines", els seus vehicles ja existents continuaran sent del tipus antic. No obstant això, ara haurà de ser capaç de construir els nous tipus de vehicles a les seues cotxeres.

On puc trobar fitxers GRF per a descarregar?

N'hi han uns quants indrets amb fitxers NewGRF disponibles per al seu ús a OpenTTD.

En primer lloc, hauria de veure la llista de fitxers GRF compatibles on apareixen els fitxers que se sap que sí són compatibles amb OpenTTD. Després d’això, mire els Enllaços sobre gràfics, o consulte els llocs següents:

Template:ca/Navbox NewGRF