Barra d'estat

/File/ca/Manual/ShowVehicleSpeed.png

La barra d'estat està situada a la part inferior de la finestra del vehicle. El seu estat pot ser:

Parat
Carregant / Descarregant
Avariat
Accident!