Klávesové zkratky (nejčastěji používané)

Připomenutí nejpoužívanějších klávesových zkratek pro začátečníky (nováčky):

Konstrukce:

Pohled:

Okna:

Rychlost:

Multiplayer: