Klávesové zkratky
Manuál OpenTTD
Instalace · Návody
FAQ · Game interface (en)
Readme.txt
Construction

Železnice :

Signály · Nádraží · Křižovatky · Kapacity · Rail Designs & Tips
Silnice · Tramvaje · Vodní cesty · Letiště · Úpravy krajiny
Vozidla
Vlaky · Silniční vozidla · Lodě · Letadla · Příkazy
Nastavení
Možnosti hry · Obtížnost · Pokročilé nastavení · Umělá inteligence · Nová grafika · Cheaty
Ostatní
Města · Ekonomika · Průmysl · Katastrofy · Tipy · Hidden features (en) · Klávesové zkratky · Konzole · Herní mechanismy · Multiplayer · Editor scénáře · Online obsah
Troubleshooting · Odkazy

Toto je seznam klávesových zkratek používaných ve hře. Jejich funkce se může měnit v závislosti na tom, jaké máte otevřené okno. Tyto jsou z nejnovější verze a proto nemusí fungovat na starších verzích OpenTTD. Viz také Nejpoužívanější klávesové zkratky.

Základní klávesy
Win Mac Akce
Alt + Enter Command + Enter Přepnutí na celou obrazovku a zpět
Tab (en) Rychle dopředu
~ Zobrazení příkazového řádku konzole.
Ctrl + Enter Změna velikosti konzole do celého okna a zpět.
Shift + Click Místo stavby zobrazí odhad nákladů.

Ve hře (neotevřené žádné okno).
Win Mac Akce
Space Zavře chybová hlášení / zprávy
Delete Fn+Del Zavře všechna nepřišpendlená okna.
Shift + Del Fn + Shift + Del Zavře všechna okna a to i ta přišpendlená.
Esc Zavře aktivní okno či aktivní nástroj. Může také zrušit akc po stisknutí, ale před uvolněním tlačítka myši.
F1/Pause Fn+F1 Pauza
F2 Fn+F2 Možnosti hry
F3 Fn+F3 Uložit hru
F4 Fn+F4 Mapa Profil
F5 Fn+F5 Seznam měst
F6 Fn+F6 Dotace
F7 Fn+F7 Seznam stanic
F8 Fn+F8 Finance
F9 Fn+F9 Vaše společnost - všeobecné informace
F10 Fn+F10 Graf provozního zisku
F11 Fn+F11 Tabulka pořadí společností
F12 Fn+F12 Investovat do průmyslu
Shift + F1 Fn+Sft+F1 Vaše vlaky (seznam vozidel)
Shift + F2 Fn+Sft+F2 Vaše auta (seznam vozidel)
Shift + F3 Fn+Sft+F3 Vaše lodě (seznam vozidel)
Shift + F4 Fn+Sft+F4 Vaše letadla (seznam vozidel)
Shift + F5/+ Fn+Sft+F5 Přiblížení
Shift + F6/- Fn+Sft+F6 Oddálení
Shift + F7 Fn+Sft+F7 Otevře výstavbu železnice
Shift + F8 Fn+Sft+F8 Otevře výstavbu silnic
Shift + F9 Fn+Sft+F9 Otevře výstavbu vodních cest
Shift + F10 Fn+Sft+F10 Otevře výstavbu letišť
Shift + F11 Fn+Sft+F Stromy
Shift + F12 Fn+Sft+F12 Jukebox
šipky Posouvání mapy
Shift + šipky Rychlé posouvání
L Otevře úpravu krajiny
M Ukáže minimapu
V Otevře další okno s náhledem
A Vypne/Zapne automatickou stavbu kolejí
Z Zoom na místě, kde je ukazatel myši
C Vycentruje obrazovku na místě, kde je ukazatel myši
X Vypne/Zapne všechny volby transparentnosti
Ctrl + X Otevře okno s nastavením transaprentnosti
Ctrl + 1-9 Přepne vybrané nastavení transparentnosti
Ctrl + U Smaže text ve všech vstupních polích
Ctrl + W Opustí hru a vrátí se do hlavního menu
Ctrl + Q Ukončí vše a vrátí se do OS
Ctrl + S Udělá snímek obrazovky
Ctrl + G Udělá snímek CELÉ mapy
Pozor Tato akce zabere několik sekund a během toho se bude zdát, že OpenTTD "zamrznul". Taky pozor na to, že snímek bude VELKÝ, např. snímek 16352x8192 pixelů na mapě standardní velikosti zabere cca 130 MB jako BMP, 75 MB jako PCX a 15 MB jako PNG , takže dávejte pozor na dostupné volné místo. :-) Tato zkratka způsobila hodně potíží, když byla omylem stisknuta. Proto byla tato zkratka odstraněna v poslední verzi. Pokud byste ji chtěli používat, musíte nejprve editovat soubor hotkeys.cfg a zapnout tuto zkratku.
Ctrl + B Ukáže rámeček ohraničující danou strukturu (pro autory grf a ostatní šílence).

Železniční stavba
Key Akce
1 to 4 Stavba kolejí
5 or A Automatická stavba kolejí
6 Nástroj pro bourání
7 or D Postavení železničního depa
8 Postavení směrování
9 Postavení železniční stanice
S Postavení návěstidel
B Postavení mostu
T Postavení tunelu
R Vypne/Zapne nástroj pro odstranění kolejí, stanic atd.
C Přeměna trati

Silniční stavba
Key Akce
1-2 Postavení cesty
3 Nástroj pro automatické stavění cest
4 Nástroj pro bourání
5 Postavení silničního depa
6 Postaveni autobusové stanice
7 Postavení nakládacího místa
B Postavení mostu
T Postavení tunelu
R Vypne/Zapne nástroj pro odstranění cest

Námořní stavba
Key Akce
1 Postavení kanálu
2 Postavení doku
3 Nástroj pro bourání
4 Postavení loděnice
5 Postavení přístaviště
6 Umístění bójky

Letecká stavba
Key Akce
1 Postav letiště
2 Zbourej letiště

Úprava krajiny
Key Akce
Q Sniž zem
W Zvyš zem
E Zarovnej zem
U Nakup zem
D Nástroj pro bourání
I Otevře okno pro sázení stromů
O Umístí ceduli

Stavba mostů
Key Akce
1-9 Vyber most

Editor scénáře
Key Akce
F1 Pauza
F2 Herní nastavení
F3 Ulož scénář
F4 Nástroj pro generování krajiny
F5 Nástroj pro generování měst
F6 Nástroj pro generování průmyslu
F7 Nástroj pro generování silnic
F8 Nástroj pro generování vodních cest
F9 Sázení stromů
F10 Umístění cedule
F11 Jukebox
F12 Nástroj pro informace o krajině

Okno příkazů
Key Akce
D Přeskoč příkaz
F Smaž příkaz
G Jdi-na příkaz
H Bez zastávky
J Plně nalož cokoliv
K Vylož vše

Associated Links & Files

Hotkey Chart in PDF format (easy to print out for easy reference)