Voda
Voda
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Water.png
Vyrábí: studna
Potřebuje: vodojem

Zatímco v mírném a subarktickým klimatu se vyskytuje voda jako déšť, v subtropických oblastech, je poněkud obtížnější získat vodu. Tady se musí dodávat do měst voda jako jiné zboží. To znamená, že musí být těžená z studní a dopravena do vodojemu, které jsou připojeny do městské vodovodní sítě.

Pozadí

Vodárna