Poland

Poland
/File/en/Community/Scenarios/Polska-miniMapa.png
/File/en/Community/Scenarios/Polska-Map.png
Ta mapa jest oparta na rzeczywistych danych mapy wysokości, a miasta są rozmieszczone zgodnie z ich rzeczywistymi współrzędnymi geograficznymi. Ukształtowanie terenu na mapie jest różne (południe bardziej górzysty, północ bardziej płaski). Uwzględniono wszystkie miasta w Polsce o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000, a także wiele innych .Server multiplayer .

City Growth Limiter i polskie dodatki .grf można wyszukać automatycznie z poziomu menu gry. Actualisation : 21.06.2020 r. v.1.4 http://openttd-polska.pl/Thread-Mapy-Mapa-Polski-pAter
Difficulty: Medium
Setting: Umiarkowany klimat
Size: 1024x1024
Relief: Mixed
Quantity of Towns: High
Quantity of Industries: Low
Based on Real World: Polska
OpenTTD version: '1.10'
Author: pAter
Download this scenario