AutoCzyszczenie hasła

'Autoclean protected', Automatycznie usuwaj hasło od firm chronionych hasłem, jeśli przez określoną liczbę miesięcy nie ma aktywności. Wartość maksymalna - 256 miesięcy ~ 21 lat gry.

Ustawienie wartości na 0 wyłącza funkcję.