Min active clients

Gra jest automatycznie wstrzymywana, gdy liczba aktywnych graczy jest mniejsza niż ta liczba. Działa to tylko z serwerami dedykowanymi!

Prawidłowe opcje: (Valid options) Min:0 Max:255

Domyślne (Default):0

<<Powrót do Openttd.cfg