Openttd.cfg

openttd.cfg jest plikiem konfiguracyjnym OpenTTD, który zawiera wszystkie ustawienia.

Znajduje się w:

Win XP : "C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD"
Vista/7: "C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD"
Linux  : "~/.openttd"
Mac OS X  : "~/Documents/OpenTTD"
nieprawidłowy openttd.cfg , usunięty zostanie przywrócony, ale bez zapasowej kopii parametry utracone

W OpenTTD .cfg wykorzystuje strukturę pliku-ini , który jest wspólnym standardem magazynowania danych o aplikacji. Zmienne zorganizowane są w grupy, aby ułatwić przegląd i zmiany z użyciem konsoli .

Możliwa lokalizacja pliku openttd.cfg w systemie operacyjnym : folder instalacyjny OpenTTD (musi zostać utworzony po instalacji, przed pierwszym uruchomieniem) .

Możesz edytować plik za pomocą dowolnego edytora tekstu (zapisz go jako ANSI). Za każdym razem, gdy wychodzisz z OpenTTD, zapisuje on wszelkie zmiany w pliku :

Contents

[misc]

[difficulty]

[game_creation]

Old or custom settings:

[vehicle]

Old settings:

[construction]

Old settings:

[station]

Old Settings:

[economy]

Old settings:

[linkgraph]

[pf]

[order]

Old settings:

[script]

[ai]

Old Settings:

[locale]

[gui]

Old settings:

[sound]

[music]

[news_display]

[network]

Old settings:

[currency]

[company]

[server_bind_addresses]

[servers]

[bans]

[newgrf]

[newgrf-static]

[ai_players]

[game_scripts]

[version]

[win32]