Wieczór

Poprostu Wieczór

/File/en/Community/NewGRF/Nighttd.gif

To tylko Newgrf do konwersji dnia na wieczór OTTD, ale nie pełny cykl dzień/wieczór

Ten zestaw to kompletna konwersja z dnia na wieczór wszystkich elementów mapy, w tym terenów, gałęzi przemysłu, budynków miejskich, pojazdów itp.

Uwaga: ten zestaw powinien być używany z ciemnym kolorem firmowym i najwyższym priorytetem na liście plików GRF TTDXC.

Pobierz plik GRF z TTD Urban Renewal w celu znalezienia wieczornej konwersji TTD