Airports
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Porty lotnicze dzielą wiele zmiennych ze stacjami (kolejowymi). Wspólne zmienne są udokumentowane na separate page

Zmienne

Variable Size Version Description
40 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20364)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Layout number

W przypadku innych zmiennych 80 + x nadaj TTD station structure . Zauważ, że musisz odjąć 0x10 od przesunięć tam, w przeciwnym razie maska ​​bitowa obiektu i data budowy nie byłyby dostępne; zamiast tego tracisz dostęp do zmiennych 00..0F, które i tak są bez znaczenia.

OSTRZEŻENIE: Proszę nie używać bezpośrednio zmiennych 8C..EB. Znaczenie tych zmiennych zmienia się, jeśli przełącznik newcargos jest włączony. Zamiast tego należy użyć zmiennych 60..64 (wspólne zmienne stacji). Te zawsze działają poprawnie.

Opis

Airport layout (40)

Ta zmienna zwraca numer układu lotniska

Przykład